Skip to main content

Svalövs Kommun får projektmedel för att minska och förebygga utanförskap!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 08:00 CET

Kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO) har fått beviljat ett projektanslag på cirka 2,4 miljoner kronor från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, för att arbeta med vägledning inom utbildning, entreprenörskap, arbetsmarknadsinsatser och förebygga utanförskap.

- Det här är mycket glädjande. Detta handlar om ett anslag som vi hoppas kommer ge en energi-boost i vår strävan att hjälpa våra kommuninvånare som saknar arbete och utbildning, säger Cesar Vargas, enhetschef IFO.

Ett första steg i projektet för kommunen är att arbeta brett genom att bygga upp en ny plats där alla verksamheter får möjligheten att delta i arbetet. Den nya platsen ska fungera som ett nav för både företag, föreningar, kommunens verksamheter men även för statliga myndigheter.

- Ja, vi kommer att bjuda in och samla intresserade verksamheter för att tillsammans bygga upp en organisation som tar sig an utmaningen. Vi tror nämligen att det finns många goda tankar och idéer inom kommunen och vår egen organisation, säger Mikael Lindberg, verksamhetschef IFO.

Med MUCF:s projektmedel hoppas kommunen kunna så många frön i form av goda tankar och idéer som förhoppningsvis också längre fram skördar framgångar. Stigen är utbildning, entreprenörskap och sysselsättning och där ledstjärnan är att utveckla egenmakt för individen.

För frågor, vänligen kontakta:
Cesar Vargas, Enhetschef IFO
E-post; cesar.vargas@svalov.se
Tel: 0418-47 54 08

Mikael Lindberg, Verksamhetschef IFO
E-post: mikael.lindberg@svalov.se
Tel: 0418-47 53 52

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.600 invånare.