Skip to main content

Svalövs kommun i topp i delaktighetsmätning gällande utbildning!

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 16:11 CEST

I senaste uppföljningen som Myndigheten för delaktighet genomfört placerade sig Svalövs kommun i topp när det gäller delaktighet inom utbildning. I årets uppföljning deltog 203 av totalt 290 kommuner.

Roland Tufvesson, rektor för grundsärskolan i Svalövs kommun, är mycket nöjd över topplaceringen när det gäller delaktighet inom området utbildning. I år uppnådde verksamheten 93 procent av maxpoängen till skillnad mot i fjol då procentsatsen var 56.

- Ja, man är både glad och stolt. En stor bidragande anledning är att vi fått var med och påverka grundsärskolans fysiska utformning vid byggnationen av Helenborgshallen och Helensborgsskolan, som är anpassade för elever med fysiska funktionshinder.

Syftet med mätningen är att ge en bild av hur arbetet med att skapa förutsättningar för ett samhälle på lika villkor, oavsett funktionsnedsättning, bedrivs i kommunerna. De områden som årligen följs upp är arbetsmarknad, utbildning, idrott, kultur, fysisk tillgänglighet och transport.

Förvaltningen och bildningsnämnden har också delaktighet i framgången. Man har arbetet långsiktig och haft en medveten strävan i sitt systematiska kvalitetsarbete att alla elever ska inkluderas i skolan.

- I vår skolverksamhet är inkludering av eleverna med funktionshinder något naturligt, vilket också är en faktor till vår fina placering. Ett bra exempel på detta är arbetet som Lunnaskolan gör genom att inkludera funktionshindrade elever i den ordinarie dagliga skolverksamheten, säger Roland Tufvesson.

För frågor, vänligen kontakta:
Roland Tufvesson, rektor grundsärskolan
Tel: 0418-47 52 15
E-post: roland.tufvesson@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.600 invånare.