Skip to main content

Svalövs kommun och förskolechef går skilda vägar

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 10:23 CEST

Med anledning av hur en chef inom förvaltningen har hanterat vissa konsultupphandlingar behandlade personalutskottet ärendet på sitt sammanträde i veckan och man har beslutat att kommunen och förskolechefen går skilda vägar.

- Jag tycker att det som inträffat är väldigt tråkigt, men med den uppkomna situationen så anser jag att detta är den bästa lösningen för båda parterna, säger Angelie Fröjd (M), personalutskottets ordförande.

Då det är uppenbart att kommunens egna regler, för hur dessa frågor skall hanteras, inte följts har utskottet kommit till slutsatsen att förtroendet för den aktuella medarbetaren är brutet. Därför har personalutskottet givit kommunchefen i uppdrag att teckna ett avtal om anställningens upphörande med personen i fråga och så har också skett i enlighet med utskottets riktlinjer under torsdagen.

Beslutet grundar sig på de rekommendationer som personalutskottet har fått från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och förvaltningen. Kostnaden för lösa ut medarbetaren uppgår till nio månadslöner samt inlösen av kvarvarande semesterdagar. Personalutskottet var inte enigt i sitt beslut utan fyra ledamöter var för förslaget och en ledamot var emot.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Angelie Fröjd (M), personalutskottets ordförande
Tel: 0418-47 50 40
E-post: angelie.frojd@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.