Skip to main content

Svalövs kommun och socialchef går skilda vägar

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 13:00 CET

Svalövs kommun och socialchef har enligt överenskommelse valt att gå skilda vägar.

Från och med den 29 februari slutar Susanne Rosenström, i enlighet med gemensam överenskommelse, sin anställning som socialchef i Svalövs kommun.

I väntan på en lösning för ny chef inom social omsorg är Susanne Persson tillförordnad socialchef.

– Nu arbetar och fokuserar förvaltningen med att lösa chefsfrågan inom social omsorg. På kort sikt tillsätts en tillförordnad chef, vilket är gjort, och för det längre perspektivet har vi påbörjat arbetet med att hitta en permanent lösning på tjänsten som socialchef, säger Kerstin Lingebrant, tillförordnad kommunchef.

För frågor, kontakta:

Fredrik Löfqvist, kommunchef
Tel: 0418-47 50 20
E-post: fredrik.lofqvist@svalov.se

Birgitta Jönsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0418-47 50 18
E-post: birgitta.jonsson@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.600 invånare.