Skip to main content

Undervisning på distans för elever som går på kommunens gymnasieutbildningar

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2020 16:02 CET

Bildningsnämnden i Svalövs kommun väljer att tillfälligt låta elever påSvalöfs gymnasium och de kommunala vuxenutbildningarna studera hemifrån. Beslutet är ett led i arbetet att minska smittspridningen av Covid-19.

På dagens möte tog bildningsnämnden ett enhälligt beslut om att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens rekommendation om att låta kommunens gymnasieutbildningar och kommunala vuxenutbildningar bedriva sin undervisning på distans istället för i skolans lokaler.

- Som tidigare följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför har vi föreslagit för nämnden att följa rekommendationen om att våra gymnasieutbildningar samt kommunala vuxenutbildningen bedrivs på distans, säger Hans Dahlqvist, utbildningschef.

Målsättningen är att kunna bedriva undervisningen på distans från och med torsdagen den 19 mars och detta gäller alla utbildningar på Svalöfs gymnasium, inklusive våra vuxenutbildningar.

- Vi har tekniska förutsättningar för att kunna bedriva undervisning på distans via webben och elevernas skoldatorer, säger Hans Dahlqvist, men tillägger att denna undervisning naturligtvis kommer att variera beroende på respektive utbildnings innehåll.

- Det är glädjande att vi under dessa extraordinära omständigheter har samsyn i denna viktiga fråga. Åtgärden innebär inte att eleverna är lediga utan poängtera vikten av eget ansvar, säger Kim Hellström (SD), ordförande i bildningsnämnden.

Förskola och grundskola håller fortsatt öppet, också i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svalövs kommun arbetar efter samma prioritering som samhället i övrigt. Det vill säga att minska smittspridningen samt skydda de mest utsatta i samhället.

- Inom förvaltningen avsätter vi stora resurser för att hantera situationen på bästa sätt för våra medborgare och medarbetare, säger kommunchef Stefan Larsson.

- Om läget skulle förändras så kommer kommunen att höja sin beredskap ytterligare och om så krävs kalla in krisledningsnämnden. I dagsläget gör vi dock bedömningen att detta inte är nödvändigt utan frågorna hanteras bäst i respektive facknämnd, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Kim Hellström (SD), ordförande i bildningsnämnden
Tel: 0731-43 77 97
E-post: kim.hellstrom@svalov.se

Hans Dahlqvist, utbildningschef
Tel: 0418-47 50 35
E-post: hans.dahlqvist@svalov.se

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0418-47 50 18
E-post: teddy.nilsson@svalov.se

Stefan Larsson, kommunchef
Tel: 0418-47 50 20
E-post: stefan.larsson@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.