Skip to main content

Utredning gällande kränkande särbehandling

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 15:01 CET

I december beslöt Kommunstyrelsen i Svalövs kommun att en oberoende utredning skulle tillsättas för att utreda sakförhållandena i ett ärende gällande kränkande särbehandling från Karl-Erik Kruse, dåvarande kommunfullmäktiges ordförande.

Utredningen är nu klar och den visar att ingen kränkande särbehandling har skett från Karl-Erik Kruses sida.

- Det känns bra att vi nu kan avsluta detta ärende och gå vidare, säger kommunstyrelsens ordförande, Jan Zielinski (S).

- Vi i personalutskottet ska nu ta fram ett förslag till regler och riktlinjer för en uppförandekod där vi ska förtydliga tjänstepersoners och förtroendevaldas roller. Det är också viktigt att titta på samtalstonen mellan de förtroendevalda på de olika sociala medierna, säger personalutskottets ordförande, Fredrik Jönsson (C).

- Den ton vi har mellan oss sätter också standarden för det politiska samtalet i stort, därför är det viktigt att vi föregår med gott exempel och inte uttrycker oss nedlåtande om andra personer eller deras åsikter, avslutar Jan Zielinski.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0709-47 50 18

Fredrik Jönsson (C), personalutskottets ordförande
Tel: 0709-47 50 60

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.