Skip to main content

Välkommen till pressträff: Fyrtio år sedan resan mot ett sanerat BT Kemi-område påbörjades

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2015 08:10 CEST

I oktober 1975 bestämde Hälsovårdsnämnden att de tunnor med miljöfarligt avfall som fanns nedgrävda på BT Kemi-området i Teckomatorp skulle grävas upp. Den 28 oktober är det alltså 40 år sedan det avslöjades vad som hade pågått på BT Kemi. Det blev första steget på en resa som inneburit ny miljölagstiftning med hårdare krav på företag och som lett fram till ett av Sveriges största saneringsprojekt.

Vad är bakgrunden? Vad händer nu? Vad är på gång? Hur kommer framtiden att se ut för Teckomatorp samt Svalövs kommun i stort? Detta är några av frågorna som vi vill berätta om och uppmärksamma på pressträffen.

När: onsdagen den 28 oktober, kl. 10.30.
Var: Torgskolan, Skolgatan 1B, Teckomatorp.

På pressträffen kommer följande personer att finnas på plats:

  • Olof Röstin (M), kommunalråd, ordförande samhällsbyggnadsutskottet
  • Torbjörn Ekelund (FP), kommunalråd, ordförande utbildningsutskottet
  • Hans-Inge Svensson (S), ordförande Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
  • Fredrik Löfqvist, kommunchef, projektchef BT Kemi Efterbehandling
  • Eva Sköld, projektledare BT Kemi Efterbehandling
  • Kristina Jeppsson, biträdande projektledare BT Kemi Efterbehandling
  • Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
  • Monica Nilsson, Svalövs kommuns miljöpristagare 2002

På eftermiddagen den 28:e, klockan 14-20, arrangerar BT Kemi Efterbehandling även Öppet Hus för allmänheten i Torgskolans lokaler i Teckomatorp. Det Öppna huset bjuder bland annat på utställning och intressanta föredrag. Kommunens samhällsbyggnadsavdelning medverkar också under eftermiddagen.

Varmt välkomna!

För frågor, vänligen kontakta:
Eva Sköld, projektledare
Tel: 0418-47 53 91, 0709-47 53 91
E-post: eva.skold@svalov.se

Kristina Jeppsson, biträdande projektledare
Tel: 0418-47 53 93, 0709-47 53 93
E-post: kristina.jeppsson@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.500 invånare.