Skip to main content

Ytterligare en busstur sätts in till Röstånga

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 10:56 CEST

Ytterligare en busstur sätts in till Röstånga

Nu sätts en extra busstur från Svalöv till Röstånga in två eftermiddagar i veckan. I december utökas den till alla vardagar. Bussigt, va?

Många Röstångabor minns säkert hur det var för ett par år sedan, då nedskärningar gjordes i kollektivtrafiken mellan Röstånga och Svalöv. Skånetrafikens statistik talade sitt tydliga språk: det var för få resenärer på linjesträckningen.

Men, indragningen av vissa turer fick Röstångaborna att rasa. En tids dialog mellan Svalövs kommun och Skånetrafiken, gjorde att man tog till en smart lösning, nämligen den att lägga samman den ordinarie linjetrafiken och skolbussarna, vilket skedde i december i fjol.

Plötsligt såg statistiken annorlunda ut. Röstångaborna, och andra som behövde nyttja busslinjen till och från orten på Söderåsen, åkte buss som aldrig förr! Till och med så mycket att mycket tyder på att denna busslinje är den som ökar mest i hela Skåne. En stor andel av resenärerna väljer dessutom att åka med periodkort, vilket får Skånetrafiken att känna sig trygg i att resandet är stadigt.

Visst blev det bra, men inte helt perfekt. Det visade sig att elever från Röstånga som gick på Linåkerskolan i Svalöv, fick en väldigt lång väntan på bussen hem tisdagar och torsdagar. Den sena hemkomsten fick konsekvenser i form av svårigheter att hinna med läxläsning och aktiviteter.

Med tanke på uppsvinget i resandet som Skånetrafiken konstaterat på linje 243, som är den linje som trafikerar sträckan Svalöv-Röstånga och omvänt, fattades beslutet att sätta in en ny busstur.

Från Svalöv Skolgatan klockan 16.07 tisdagar och torsdagar, till Röstånga. För skolbarnen. Men också för allmänheten!

I nuläget finns dock inte turen med i reseplaneraren – men den existerar alltså.

Det blir ännu bättre. I samband med att tidtabellerna som vanligt läggs om i december i år, blir turen permanent. Då med avgångar alla vardagar. Plus att den blir synlig i reseplaneraren.

Förhoppningsvis blir detta en bra lösning. Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Svalöv, är mycket nöjd med att Skånetrafiken gått Röstångaeleverna till mötes i frågan.

- Det här är jättebra. Vi är på rätt väg, säger hon.

Sprid gärna nyheten!

Vill du veta mer?

Kontakta:

Thomas Arnström tel. 0418-475017

eller

Björn Svensson tel. 0418-475030

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.500 invånare.