Media no image

Naturvårdsverket missade klimatnyheten – var det med flit?

Blogginlägg   •   Dec 01, 2017 12:01 CET

Naturvårdsverket har presenterat statistiken för svenska utsläpp av växthusgaser 2016.

Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan 2015 och 2016, till 52,9 miljoner ton CO2. Det var en positiv nyhet, och tvärtemot de preliminära siffror som spreds i våras som visade att utsläppen stod still eller kanske till och med ökade. Men verket missade att berätta den största positiva nyheten, att utsläppet från trafiken stod för hela minskningen på 900 000 ton koldioxid, och att minskningen i vägtrafiken var hela 5,6 procent. Ännu mer sensationellt: utsläppen från tunga lastbilar minskade med 11 procent!

Tvärtom innehåller Naturvårdsverkets infomation vilseledande beskrivningar av utvecklingen på transportområdet. Är det bara en normal miss, eller gör man så på flit från vår miljö- och klimatmyndighet? Kanske tar det emot att medge att övergången till biodrivmedel nu står för hela minskningen av klimatgasutsläpp i Sverige.

Följden av Naturvårdsverkets missade nyhet är att också våra ledande media missar nyheten, och att svenska folket inte får veta varför utsläppen förra året minskade med 900 000 ton koldioxid. Varken Dagens Nyhetereller Svenska Dagbladet har idag på morgonen noterat att hela utsläppsminskningen handlar om minskade utsläpp från vägtrafiken och att hälften av minskningen handlar om bränslebyte i våra lastbilar.

Läs hela blogginlägget

​Naturvårdsverket har presenterat statistiken för svenska utsläpp av växthusgaser 2016. Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan 2015 och 2016, till 52,9 miljoner ton CO2. Det var en positiv nyhet, och tvärtemot de preliminära siffror som spreds i våras som visade att utsläppen stod still eller kanske till och med ökade.

Läs vidare »
Media no image

Record reduction of emissions from heavy traffic

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 10:41 CET

The increased use of biodiesel has greatly reduced carbon dioxide emissions from heavy traffic in Sweden. Total emissions of greenhouse gases from heavy vehicles decreased from 3.75 million tonnes of CO2 to 3.33 million tonnes of CO2 between 2015 and 2016. This is a reduction by 11 percent, accounting for almost half of the reduction of greenhouse gas emissions in Sweden last year.

–The Swedish fuel companies have done a great job together with the transport companies to reduce their climate impact from heavy traffic. It is above all the increased use of HVO diesel that is behind this reduction, says Tomas Ekbom, Svebio’s biofuels expert. But also the use of other biofuels is of importance, like rape seed diesel and ethanol..

Sweden is the forerunner in the EU when it comes to introducing renewable biodiesel and other renewable fuels. Biofuels account for more than 20 percent of all transport fuels in Sweden, and for diesel, the renewable share is over 25 percent. It is this high use of biofuels that affect the emission statistics and significantly reduces Swedish emissions of climate gases. Greenhouse gas emissions declined from all types of vehicles between 2015 and 2016: from cars with 3.3 percent, from buses with 7.6 percent, from light duty vehicles 7.6 percent, from MC and Mopeds with 5 percent.

– The figures show that fuel change from fossil to biofuel is a fast and effective way to reduce carbon dioxide emissions from traffic. It’s an underestimated means of achieving rapid climate benefits, said Gustav Melin, CEO of Svebio.

  2015 2016 Reduction
Total greenhouse gases (kt CO2-eqv.)      
ROAD TRAFFIC, TOTAL 16 710,6 15 771,3 -5,6%
- Cars 10 662,1 10 314,6 -3,3%
- Buses 699,3 646,1 -7,6%
- Light duty vehicles 1 502,5 1 389,7 -7,5%
- Mopeds and motorcycles 92,7 88,0 -5,0%
- Heavy duty vehicles 3 754,0 3 332,9 -11,0%

Source: Statistics Sweden’s statistics, greenhouse gas emissions from domestic transport.

For further information contact, Tomas Ekbom +46-70-276 15 78 or Gustav Melin +46-70-524 44 00

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

The increased use of biodiesel has greatly reduced carbon dioxide emissions from heavy traffic in Sweden. Total emissions of greenhouse gases from heavy vehicles decreased from 3.75 million tonnes of CO2 to 3.33 million tonnes of CO2 between 2015 and 2016. This is a reduction by 11 percent, accounting for almost half of the reduction of greenhouse gas emissions in Sweden last year.

Läs vidare »
Media no image

​Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 15:27 CET

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året.

– De svenska drivmedelsföretagen har tillsammans med de svenska åkerierna och transportbeställarna gjort ett fantastiskt jobb med att minska sin klimatpåverkan från tung trafik. Det är framför allt den ökade användningen av HVO-diesel som står bakom den här minskningen, säger Tomas Ekbom, Svebios biodrivmedelsexpert. Men även användning av andra biobränslen har betydelse för att den tunga trafiken minskar sin klimatpåverkan.

Sverige är föregångare i EU när det gäller att introducera förnybar biodiesel och andra förnybara drivmedel. Biodrivmedel står för mer än 20 procent av alla drivmedel i Sverige, och för diesel är den förnybara andelen över 25 procent. Det är denna höga användning av biodrivmedel som slår igenom i utsläppsstatistiken och kraftigt minskar de svenska utsläppen av klimatgaser.

Växthusgasutsläppen minskade från alla fordonsslag mellan 2015 och 2016: från bilar med 3,3 procent, från bussar med 7,6 procent, från lätta lastbilar med 7,6 procent, från MC och mopeder med 5 procent.

– Siffrorna visar att bränslebyte från fossilt till biodrivmedel är ett snabbt och effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid från trafiken. Det är ett underskattat medel för att åstadkomma snabb klimatnytta, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

2015
2016
Förändring
Totala Växthusgaser (kt CO2-ekv.)
VÄGTRAFIK, TOTALT
16 710,6 15 771,3 -5,6%
- Bilar
10 662,1 10 314,6 -3,3%
- Bussar
699,3 646,1 -7,6%
- Lätta lastbilar
1 502,5 1 389,7 -7,5%
- Mopeder och motorcyklar
92,7 88,0 -5,0%
- Tunga lastbilar
3 754,0 3 332,9 -11,0%


Källa: SCB:s statistik, utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

För ytterligare information kontakta Tomas Ekbom 070-276 15 78 eller Gustav Melin 070-524 44 00

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året.

Läs vidare »
Gm6nd9aj9o8hrbuufppl

Record third quarter sales of HVO in Sweden

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 13:01 CET

Sales of HVO diesel increased by 24 percent during the third quarter compared with the corresponding period for 2016. Other transportation biofuels have not developed positively. Clean FAME diesel, known as B100, backed by 32 percent. Ethanol like E85 and ED95 decreased by 16 percent.

Uiniyswhkg00q2uknmef

Rädda biogasen från attacker från Danmark och övriga EU!

Blogginlägg   •   Nov 22, 2017 14:22 CET

Biogasfabriken i Jordberga i Skåne har slutat köpa in råvara från bönderna i trakten, och en nedläggning hotar. Andra biogasanläggningar runtom i Sverige har svårt att klara ekonomin, och de som funderar på att bygga nya anläggningar, och fått löften om pengar från Klimatklivet, tvekar om att satsa.

Forgo5lcdrafvv5tdi9m

Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 16:00 CET

21 november firar EU "European Bioenergy Day". Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi.

Forgo5lcdrafvv5tdi9m

From November 21st, Europe runs on bioenergy alone

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 14:29 CET

Renewables are expected to provide Europe with 66 days’ worth of renewable energy in 2017, with as much as 41 days provided by bioenergy alone. Bioenergy has reached an all-time high in Europe – which is great news in light of the alarming announcements made by scientists on climate change at COP23.

Gm6nd9aj9o8hrbuufppl

​Säljrekord för HVO100 biodiesel

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 14:23 CET

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016. Andra biodrivmedel har inte utvecklats positivt. Ren FAME-diesel, så kallad B100, backade med 32 procent. Etanol som E85 och ED95 gick ner med 16 procent. Störst var ökningen för HVO100 med 111 procent med säljrekord för september månad.

T5vtshzqhopusjnmil6k

Helt olika hållbarhetskrav på el/batterier, bensin/diesel och biodrivmedel

Blogginlägg   •   Nov 17, 2017 13:21 CET

​Om man vill sälja ett biodrivmedel i Sverige måste man visa i detalj varifrån råvaran kommit och en livscykelanalys som bevisar bränslets klimatnytta. Om man säljer bensin eller diesel behöver man inte redovisa någonting alls, inte ens varifrån råoljan kommer.

Jmqehnalkzwlffqzssxq

​Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:07 CET

Svebio har anställt Karolina Norbeck på en nyinrättad tjänst som programdirektör för kraftvärme och fjärrvärme på Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Kommande evenemang 1 evenemang

30 Jan hela dagen

Pellets 2018 i Helsingborg

2018-01-30 - 2018-01-31
Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Vd för Svebio sedan 2008. Agronom. Tidigare vd på Agrobränsle AB och affärsområdeschef för fasta bränslen på Talloil.

Arbetar med allmän information om Svebio och bioenergibranschen. Redaktör för nyhetsbrevet Bioenerginytt och ansvarig utgivare... Visa mer

Om Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio verkar för ökad användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio är en branschorganisation med omkring 300 företag som medlemmar. Företagen är verksamma hela produktionskedjan från odling, skörd och insamling av bioråvaror till användning för värme, el och drivmedel, företag som transporterar och förädlar biobränslen och företag som tillverkar utrustning.

Adress

  • Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
  • Holländargatan 17
  • 111 60 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar