Bättre luft och bättre klimat går hand i hand för Delhi

Blogginlägg   •   Feb 20, 2019 17:25 CET

​När Air Indias flight AI120 gick in för landning på Indira Gandhi International Airport möttes jag av ett gråbrunt dis när jag såg ut genom planets fönster. Jag tror att det mesta faktiskt var morgondis, men uppblandat med partiklar, sot, kväveoxid, svaveloxid, ozon och annat i en hälsovådlig soppa.

Kina planterar 30 miljoner hektar skog, och de är inte ensamma

Blogginlägg   •   Feb 15, 2019 13:27 CET

​I lördags publicerade Svenska Dagbladet en artikel om kinesisk skogsplantering av tidningens Kina-reporter och Kina-kännare Ola Wong. Jag tar artikeln som utgångspunkt för en blogg om världens skogar.

Klimatskam för Netflix och Spotify?

Blogginlägg   •   Feb 08, 2019 15:11 CET

​Nu blir det inte lätt. Inte nog med att vi ska ha ångest för att vi flyger och äter kött. Nu har turen kommit till Netflix och Spotify. Dagens Nyheter Kultur innehöll på torsdagen en fascinerande artikel om energi och it-samhället, med rubriken ”Så påverkas klimatet av ditt strömmande”.

Klimatpolitik kräver demokrati, inte förmyndarskap

Blogginlägg   •   Feb 08, 2019 15:07 CET

​Den 24 januari pulicerade 87 så kallade influencers en anmärkningsvärd debattartikel i Expressen med budskapet att vi måste avskaffa den normala demokratin för att ändra våra klimatkatastrofala vanor. Rubriken var: ”Kör över vårt folk Löfven – klimatet måste räddas”.

När kommer Mälaren att bli en havsvik?

Blogginlägg   •   Jan 25, 2019 15:51 CET

Den kommande havsnivåhöjningen, som är en av de mest påtagliga effekterna av den globala uppvärmningen, kan vara kraftigt underskattad. Under de senaste veckorna har det kommit ett par forskningsrapporter som pekar på det. Den ena handlar om avsmältningen på Grönland. Den andra om temperaturhöjningen i haven.

En bra kompromiss i skogen

Blogginlägg   •   Jan 21, 2019 10:25 CET

Ska det äntligen bli slut på ställningskriget om avvägningen mellan naturskydd och virkesproduktion i skogen?

Ogenomtänkt förslag om förbud mot fossila bilar

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 15:53 CET

– Förslaget om att förbjuda bilar som kan drivas med bensin och diesel från 2030 i överenskommelsen mellan partierna är ogenomtänkt och bör inte genomföras. Minskningen av klimatpåverkan från vägtrafiken måste istället ske genom att fasa ut de fossila drivmedlen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio. Bilar som idag drivs med fossil bensin och diesel kan också tankas med rena biodrivmedel med mycket låg klimatpåverkan. En diesel som går på HVO100 är lika klimatsmart som en elbil.

– Överenskommelsen innehåller i övrigt många bra förslag. Särskilt bra är det att man nu försöker åstadkomma en samsyn kring avvägningen mellan naturvård och äganderätt i skogen, vilket ger en stabil grund för råvaruproduktionen för en växande bioekonomi, som både kan ge mer förnybara material och mer bioenergi.

– Bra är också att man tydligt tar ställning för en kvot för bioflygbränsle. Nu gäller det att följa upp med att fastställa kvoten och en tidplan för att få en fast grund för produktion av biobränsle till flyget.

– Bland de förslag som inte bör genomföras finns den nya avfallsförbränningsskatten. Det är ett miljöfarligt förslag. Många typer av avfall bör inte återvinnas: rivningsvirke är ofta behandlat med farlig färg, gamla plaster kan innehålla tungmetaller eller giftiga flamskyddsmedel. Det är bättre att de förbränns än att de går till återvinning. Avfallsskatten kommer att försämra konkurrenskraften generellt för fjärrvärmen som ger oss stora miljötjänster och göra det dyrare att utvinna energi ur sådant avfall som inte kan materialåtervinnas.

Läs mer om Svebios syn på de delar av överenskommelsen som berör bioenergin.

För ytterligare kommentarer, kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Svebio är kritiskt till förslaget om att införa ett förbud mot bilar som drivs med bensin och diesel från 2030. Förslaget ingår i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, som presenterades härom dagen och som ska ligga till grund för en eventuell ny regering med Stefan Löfven som statsministern.

Läs vidare »

Bensinen och gasen flödar och CO2-utsläppen ökar

Blogginlägg   •   Jan 10, 2019 14:12 CET

​Vår familj kom just hem från att ha hälsat på släktingar och vänner i USA över jul- och nyårshelgerna. Vi hyrde bil några dagar, eftersom det är enda sättet att ta sig fram i de delar av USA där vi vistas. På vägen mellan Kansas City och Lawrence i Kansas stannade vi till vid en bensinmack i den lilla orten Linwood. Oblyad bensin kostade 1,85 dollar/gallon.​

2018 - året då klimatet blev privatmoral

Blogginlägg   •   Dec 19, 2018 13:28 CET

Vi går mot slutet av 2018. Det var inte bara året då Donald Trumps klimatförnekelse fick spridning och inspirerade andra ledare runtom i världen att skynda långsamt, ifrågasätta eller rent ut motarbeta klimatvetenskapen. Det var också året då klimatpolitiken privatiserades och blev en fråga om personlig moral och livsstil.

​Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 09:59 CET

– De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Tvärtom ska odlingsmark användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en del av lösningen på klimatfrågan, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Vd för Svebio sedan 2008. Agronom. Tidigare vd på Agrobränsle AB och affärsområdeschef för fasta bränslen på Talloil.

Arbetar med allmän information om Svebio och bioenergibranschen. Redaktör för nyhetsbrevet Bioenerginytt och ansvarig utgivare för Svebios... Visa mer

Om Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio verkar för ökad användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio är en branschorganisation med omkring 300 företag som medlemmar. Företagen är verksamma hela produktionskedjan från odling, skörd och insamling av bioråvaror till användning för värme, el och drivmedel, företag som transporterar och förädlar biobränslen och företag som tillverkar utrustning.

Adress

  • Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
  • Kammargatan 22
  • 111 40 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar