Skip to main content

Taggar

bioenergi 108 biodrivmedel 105 förnybar energi 73 etanol 60 biobränsle 54 biodiesel 50 koldioxidskatt 36 biokraft 35 koldioxidutsläpp 28 bioenergitidningen 21 pellets 20 biogas 19 elproduktion 19 förnyelsebart bränsle 17 kraftvärme 17 E85 16 statistik 15 HVO 14 bensin 13 transport 12 transporter 12 elcertifikat 12 fjärrvärme 12 utsläppsrätter 10 skattebefrielse 10 fame 9 klimatpolitik 9 konferens 9 biodriv 9 scb 9 Aebiom 8 miljöbilar 8 EU 8 energipolitik 8 energikommissionen 8 Styrmedel 8 drivmedel 7 energiprognos 7 hållbarhet 7 energi 7 förnybart 7 Energimyndigheten 7 klimatmål 7 rapsdiesel 7 flyg 7 rme 6 elmia 6 el 6 överkompensation 6 bioenergy international 6 diesel 6 vindkraft 5 gobigas 5 årets bioenergidagar 5 advanced biofuels conference 5 iluc 5 energiskatt 5 klimat 5 biofuels 5 kvotplikt 5 HVO100 5 bioenergy 4 eu-kommissionen 4 Svebio 4 norge 4 skogsindustrin 4 pelletsproduktion 4 förnybar elproduktion 4 Vattenfall 4 Jan Häckners bioenergistipendium 4 sifo 4 flygbränsle 4 låginblandning 3 styrelsen 3 European Bioenergy Day 3 fossila bränslen 3 energistatistik 3 hållbarhetskriterier 3 sweden 3 energiöverenskommelsen 3 renewable energy 3 elpriser 3 b100 3 fortum 3 värmepumpar 3 world bioenergy 2010 3 flexifuel 3 Karin Medin 3 bioenergikonferens 3 HVO-diesel 3 Preem 3 energiförsörjning 3 arlanda 3 Eurostat 3 alliansen 3 skatter 3 world bioenergy 2012 3 world bioenergy 3 Elcertifikatsystemet 3 ibrahim baylan 3 bioetanol 2 åkergrödor 2 Söderenergi 2 förnybartdirektivet 2 jönköping 2 sjöfart 2 utsläpp 2 reduktionsplikt 2 ipcc 2 Härjeåns Energi 2 elfordon 2 rederi 2 st1 2 kol 2 förnybara drivmedel 2 naturvårdsverket 2 tomas kåberger 2 eu:s statsstödsregler 2 elbil 2 utsläppshandel 2 bioenergimässa 2 usa 2 effekt 2 energianvändning 2 supermiljöbilspremie 2 swedavia 2 bonus-malus 2 almedalen 2 kollektivtrafik 2 pelletsfabriker 2 e.on 2 HVO-biodiesel 2 färdplan 2050 2 mål för förnybar energi 2 drivmedelsanvändning 2 pelletsprisindex 2 pelletsanvändning 2 fossilfritt 2 sifoundersökning 2 eu-parlamentet 2 förnybar el 2 eu kommissionen 2 fao 2 kärnkraft 2 industri 2 ed95 2 förnyelsebar energi 2 subventioner 2 värmeproduktion 2 eu:s energiskattedirektiv 2 förnybara bränslen 2 fff-utredningen 2 regeringsförklaringen 2 låga elpriser 2 markanvändning 2 world bioenergy association 2 Svebios Årsmöte 2 stefan löfven 2 skatt på biodiesel 2 pelletsindustrins riksförbund 2 Uddevalla Energi 2 ethanol 2 bioolja 2 utsläppsrättshandel 2 skattenedsättning 2 vårbudgeten 2011 1 energikommission 1 reducerade utsläpp 1 halm som biobränsle 1 cop21 1 uppvärmning 1 bilförsäljning 1 förnybarhetsrådet 1 ScandiNAOS 1 rwanda 1 småhusuppvärmning 1 por-pac 1 bensinpris 1 minskade klimatutsläpp 1 statsstöd 1 öppet brev 1 el- och värmeproduktion 1 kväveoxidskatt 1 spillvärme 1 åbro 1 utsläppsmål 1 biokraftplattformen 1 bioenergikluster karlshamn 1 flygindustri 1 åsa romson 1 fossilfri fordonsflotta 1 pelletseldning 1 pumplag 1 målet för förnybar energi 1 global statistik 1 forskning 1 sas 1 transportation fuel 1 långsiktiga styrmedel 1 livsmedelsproduktion 1 näringslivets skatter 1 generatorer 1 ryckighet 1 flygskatt 1 kvotsystem 1 energisnålt byggande 1 minnesota 1 koldioxidskatten 1 energiteknik 1 kortsiktsprognos 1 biodielsel 1 avskogning 1 handel 1 cellulosaetanol 1 indirekt markanvändning 1 outsourcing 1 koldioxidlagring 1 svebio 30 år 1 sydkorea 1 skatt på e85 1 baltikum 1 import 1 pelletsvärme 1 energiomställning 1 elcertifikatpris 1 svensk kollektivtrafik 1 iggesund 1 markeffekter 1 eus energipolitik 1 sierra leone 1 växthusgaser 1 donald trump 1 koldioxutsläpp 1 Mälarenergi 1 värö bruk 1 nedsatt förmånsvärde 1 eu:s energi- och klimatpolitik 1 eus statsstödsregler 1 nationell handlingsplan 1 förmånsbilar 1 folkpartiet 1 maya forsberg 1 Böta Kvarn 1 förnybarhetsdirektivet 1 industriföretag 1 skatt på etanol 1 elbilar 1 miljöpartiet 1 valet 2010 1 back-loading 1 skogsbruk 1 majshalm 1 kolkraftverk 1 värtan 1 överkapacitet 1 koldioxid 1 gas 1 sven-erik bucht 1 vice vd i svebio 1 certifiering 1 nybyggnadsregler 1 grön träda 1 bio-ethanol 1 oljepris 1 sören wibe 1 mål 2020 1 statsbudgeten 1 sveriges energianvändning 1 anna-karin hatt 1 skog 1 Södra Cell Värö 1 elbussar 1 thomas heatherwick 1 tidningen bioenergi 1 biometan 1 100 % förnybart 1 batterier 1 statsstödsregler 1 karlstad airport 1 investeringar i jordbruk 1 svenskt flyg 1 fasta biobränslen 1 Förnybartdirektiv 1 maud olofsson 1 karolina norbeck 1 eu-mål 1 solceller 1 gluggstorps handelsträdgård 1 klimatförhandlingar 1 kolförbränning 1 pelletskonferens 1 arctic paper 1 energifabriken 1 dalkia 1 ​Stora Biokraft- och Värmekonferensen 1 ekologiska zoner 1 renewable fuels 1 landningsavgifter 1 bensinstation 1 falu energi & vatten 1 indirekta markeffekter 1 statsstödsgodkännande 1 liljeholmens stearinfabrik 1 eleffekt 1 elbusspremie 1 värme 1 stora enso 1 invigning 1 emissions 1 fossiloberoende fordonsflotta 1 EU:s jordbrukspolitik 1 statoil fuel & retail aviation 1 doha 1 road traffic 1 australien 1 drivmedelsskatter 1 passivhus 1 byråkrati 1 budgetförhandling 1 finansminister anders borg 1 pelletsexport 1 livsmedel 1 utsläppsminskning 1 eu:s klimatpolitik 1 ner300 1 statistics 1 eus energieffektiviseringsdirektiv 1 järnvägar 1 ecodesigndirektiv 1 Parisavtalet 1 world bioenergy award 1 eu:s energipolitik 1 energiskattedirektiv 1 share of biodiesel 1 gustav melin 1 standardisering 1 elsystem 1 liberia 1 miljöseminarium 1 stockholm 1 laverstoke mill 1 jti 1 de rödgröna 1 Henrik Lundberg 1 brandrisker 1 inlandsbanan 1 maxvikt 1 svebios årsstämma 1 sänkt pris 1 båttrafik 1 internationell tidskrift 1 närvärme 1 bioraffinaderi 1 oljekris 1 lastbilar 1 10-punktlista 1 hamnar 1 Kontrollstation 2017 1 val2014 1 valmanifest 1 konvertering 1 andel av energianvändningen 1 budgeten 2011 1 bostadsuppvärmning 1 budgetpropositionen 1 göteborg 1 fossil exit 1 latgran 1 budgeten 1 Jan Häckners bioenergipris 1 växthusgasutsläpp 1 Anna Lundborg 1 explosionsrisker 1 Miljömålsberedningen 1 pelletspannor 1 sänkt dieselskatt 1 Vinterpaketet 1 FAME-diesel 1 jetbränsle 1 restprodukter 1 eu-direktiv 1 svebios konferens 1 industrins energianvändning 1 mål för andel förnybart bränsle 1 oljeanvändning 1 klimatneutralitet 1 Fortum Värme 1 andel av 1 rapsolja 1 miljöteknikexport 1 skattesänkning 1 carbon tax 1 biopower 1 hedersmedlem 1 land-grabbing 1 skogsindustri 1 pyrogrot 1 mjölkkris 1 amnesty 1 åkerier 1 eskilstuna energi och miljö 1 växthusgser 1 sverige 1 pannor 1 facktidning för bioenergibranschen 1 livsmedelspriser 1 obligatorisk märkning 1 energiunion 1 world bioenergy 2014 1 england 1 upphandling 1 EU-konsultation 1 processindustri 1 bp 1 ​IEA Bioenergy Annex 39 1 uddevall energi 1 näranollenergibyggnader 1 Polen 1 samarbete med ryssland 1 riga 1 holmen 1 cortus energy 1 cortus 1 bonus/malus 1 josé graziano da silva 1 förgasning av biobränslen 1 godstrafik 1 utsläpp från trafik 1 prognos 2010 1 klimatavtal 1 jordberga 1 jan häckners stipendium 1 beccs 1 global forum on food and agriculture 1 tallolja 1 bindande hållbarhetsvillkor 1 klimatskatter 1 solkraftvindkraft 1 skattehöjning 1 kraftvärmeverk 1 drax 1 örtoftaverket 1 kapacitetsutredningen 1 flis 1 prisreglering 1 nordic baltic bioenergy 1 miljöbonus 1 alarmjournalistik 1 enerstena 1 tpa 1 träda 1 vatten- 1 livsmedelbranschen 1 baylan 1 frukostseminarium 1 fordonsskatt 1 gummiträd 1 spendrups 1 förgasning 1 jan häckner-stipendiet 1 växthuseffekt 1 ncc roads 1 gröna bilister 1 världskonferens 1 kopparberg 1 studiebesök 1 biobränsleimport 1 upptag i skog 1 ramböll 1 göteborg energi 1 fjärrvärmepriser 1 profu 1 näranollenergihus 1 klimatnytta 1 eskil erlandsson 1 fossilfria lantbruk 1 umeå 1 riksdagen 1 fossiloberoende 1 biofuel target 1 Bo Hektor 1 minskad oljeanvändning 1 avfallsförbränning 1 olja 1 östersund 1 halm 1 kolkraft 1 värtaverket 1 brasilien 1 energy 1 bioenergiforskning 1 vedpannor 1 riksrevisionen 1 e10 1 cleantech 1 marklund solutions 1 energigrödor 1 bil sweden 1 avancerade biodrivmedel 1 flygbranschen 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

​2017 yet another record year for biofuels

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 13:25 CET

Based on energy content, biofuels accounted for 20.8 percent of all fuels supplied for vehicle operations in Sweden in 2017. Biodiesel amounted to 26.6 percent of all diesel fuel, and a total of 19.5 TWh of biofuels was used, an increase from 17.2 TWh for 2016 according to preliminary statistics from SCB and compiled by Svebio.

Media no image

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 15:47 CET

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Bra för skogen men dåligt för åkern

Bra för skogen men dåligt för åkern

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:42 CET

EU-parlamentet tog 17 januari ställning till förslaget till nytt Förnybartdirektiv. Parlamentets beslut är positivt för biobränslen från skogen, men negativt för biodrivmedel producerade från åkergrödor. Det är en framgång för bioenergibranschen att man avvisade förslag om att begränsa användningen av stamved, stubbar och tallolja, och att vi kan utnyttja vår egen skogslagstiftning.

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 08:00 CET

Skatten på E85 har tagits bort vid årsskiftet, och det är nu klart lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin. Det visar Svebios beräkning av prisrelationen mellan E85 och bensin. Svebio har tittat på prisutvecklingen ända sedan 2005. Det lönade sig att tanka E85 mellan 2005 och 2015, men därefter har det ofta varit billigare att köra på bensin, bland annat pga skatten på E85 som infördes 2015.

Olje- och gasindustrin har fått igenom hela sin önskelista

Olje- och gasindustrin har fått igenom hela sin önskelista

Blogginlägg   •   Dec 21, 2017 11:16 CET

​Efter ett år med Donald Trump i Vita Huset kan man summera vad som hänt med amerikansk energi- och klimatpolitik. Det blev precis så illa som man kunde vänta sig – om inte värre. Tyvärr har den här aspekten av det republikanska styret kommit lite i skymundan av alla skandaler och utrikespolitiska äventyr.

En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme

En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme

Blogginlägg   •   Dec 21, 2017 11:06 CET

​På Fiskeby bruk utanför Norrköping gör man kartonger av gamla kartonger. När vi äter Annas pepparkakor nu till jul kommer förpackningen från Fiskeby. Den är gjord bland annat av gamla mjölkpaket. På insidan av mjölkpaketen finns en tunn plastfilm för att inte mjölken ska lösa upp kartongen och rinna ut.

HVO100, a biofuel hit for Swedish motorists and hauliers

HVO100, a biofuel hit for Swedish motorists and hauliers

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:27 CET

Since its introduction in 2015, HVO100 has established itself as a leading biofuel on the Swedish road transportation fuel market. In October 2017, 60 810 m3 of HVO100 was sold and HVO diesel sales increased by 124 percent in October 2017 compared with October 2016.

Media no image

Allt fler tankar HVO100

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 15:21 CET

Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel. Under oktober 2017 såldes 60 810 kubikmeter HVO100. Det finns idag nära 100 pumpar för HVO100 på svenska mackar och många nya installeras. HVO100 används främst av åkerier för tunga lastbilar, men kan också användas i allt fler dieselbilar.

Media no image

Naturvårdsverket missade klimatnyheten – var det med flit?

Blogginlägg   •   Dec 01, 2017 12:01 CET

​Naturvårdsverket har presenterat statistiken för svenska utsläpp av växthusgaser 2016. Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan 2015 och 2016, till 52,9 miljoner ton CO2. Det var en positiv nyhet, och tvärtemot de preliminära siffror som spreds i våras som visade att utsläppen stod still eller kanske till och med ökade.

Media no image

Record reduction of emissions from heavy traffic

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 10:41 CET

The increased use of biodiesel has greatly reduced carbon dioxide emissions from heavy traffic in Sweden. Total emissions of greenhouse gases from heavy vehicles decreased from 3.75 million tonnes of CO2 to 3.33 million tonnes of CO2 between 2015 and 2016. This is a reduction by 11 percent, accounting for almost half of the reduction of greenhouse gas emissions in Sweden last year.

Media no image

​Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 15:27 CET

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året.

Record third quarter sales of HVO in Sweden

Record third quarter sales of HVO in Sweden

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 13:01 CET

Sales of HVO diesel increased by 24 percent during the third quarter compared with the corresponding period for 2016. Other transportation biofuels have not developed positively. Clean FAME diesel, known as B100, backed by 32 percent. Ethanol like E85 and ED95 decreased by 16 percent.

Rädda biogasen från attacker från Danmark och övriga EU!

Rädda biogasen från attacker från Danmark och övriga EU!

Blogginlägg   •   Nov 22, 2017 14:22 CET

Biogasfabriken i Jordberga i Skåne har slutat köpa in råvara från bönderna i trakten, och en nedläggning hotar. Andra biogasanläggningar runtom i Sverige har svårt att klara ekonomin, och de som funderar på att bygga nya anläggningar, och fått löften om pengar från Klimatklivet, tvekar om att satsa.

Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 16:00 CET

21 november firar EU "European Bioenergy Day". Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi.

From November 21st, Europe runs on bioenergy alone

From November 21st, Europe runs on bioenergy alone

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 14:29 CET

Renewables are expected to provide Europe with 66 days’ worth of renewable energy in 2017, with as much as 41 days provided by bioenergy alone. Bioenergy has reached an all-time high in Europe – which is great news in light of the alarming announcements made by scientists on climate change at COP23.

​Säljrekord för HVO100 biodiesel

​Säljrekord för HVO100 biodiesel

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 14:23 CET

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016. Andra biodrivmedel har inte utvecklats positivt. Ren FAME-diesel, så kallad B100, backade med 32 procent. Etanol som E85 och ED95 gick ner med 16 procent. Störst var ökningen för HVO100 med 111 procent med säljrekord för september månad.

Helt olika hållbarhetskrav på el/batterier, bensin/diesel och biodrivmedel

Helt olika hållbarhetskrav på el/batterier, bensin/diesel och biodrivmedel

Blogginlägg   •   Nov 17, 2017 13:21 CET

​Om man vill sälja ett biodrivmedel i Sverige måste man visa i detalj varifrån råvaran kommit och en livscykelanalys som bevisar bränslets klimatnytta. Om man säljer bensin eller diesel behöver man inte redovisa någonting alls, inte ens varifrån råoljan kommer.

​Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

​Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:07 CET

Svebio har anställt Karolina Norbeck på en nyinrättad tjänst som programdirektör för kraftvärme och fjärrvärme på Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Over EUR 1.68 billion worth of biomass power projects in Sweden

Over EUR 1.68 billion worth of biomass power projects in Sweden

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 13:45 CEST

New large biomass combined heat and power (CHP) plants are being planned for Stockholm, Gothenburg, Malmö and Uppsala, while construction is underway for new plants in Borås, Upplands Bro and Västerås. Together, these projects represent around SEK 16 billion (≈ EUR 1.68 billion) of investment according to Bioenergi's annual report and overview of biomass power plants in Sweden.

​Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala

​Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 07:45 CEST

Just nu byggs och planeras biokraftprojekt för dryg 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige.