Skip to main content

Taggar

Drivmedel

Drivmedel 133 bioenergi 112 förnybar energi 77 etanol 62 biobränsle 58 koldioxidskatt 40 biokraft 36 koldioxidutsläpp 31 pellets 22 bioenergitidningen 22 elproduktion 19 förnyelsebart bränsle 17 kraftvärme 17 statistik 15 transport 14 transporter 12 elcertifikat 12 fjärrvärme 12 utsläppsrätter 10 skattebefrielse 10 scb 9 konferens 9 klimatpolitik 9 EU 9 fame 9 energikommissionen 8 energipolitik 8 miljöbilar 8 Styrmedel 8 Aebiom 8 Energimyndigheten 7 el 7 energiprognos 7 förnybart 7 hållbarhet 7 klimatmål 7 rapsdiesel 7 flyg 7 energi 7 bioenergy international 6 klimat 6 elmia 6 överkompensation 6 rme 6 kvotplikt 5 vindkraft 5 flexifuel 5 årets bioenergidagar 5 gobigas 5 iluc 5 energiskatt 5 norge 4 eu-kommissionen 4 sifo 4 Vattenfall 4 bioenergy 4 Svebio 4 skogsindustrin 4 bonus-malus 4 st1 4 pelletsproduktion 4 hållbarhetskriterier 4 flygbränsle 4 Jan Häckners bioenergistipendium 4 förnybar elproduktion 4 Karin Medin 3 energistatistik 3 renewable energy 3 alliansen 3 energiöverenskommelsen 3 elpriser 3 låginblandning 3 styrelsen 3 European Bioenergy Day 3 world bioenergy 2010 3 fortum 3 world bioenergy 2012 3 Eurostat 3 bioenergikonferens 3 Elcertifikatsystemet 3 energiförsörjning 3 fossila bränslen 3 world bioenergy 3 skatter 3 arlanda 3 industri 3 sweden 3 ibrahim baylan 3 värmepumpar 3 supermiljöbilspremie 2 färdplan 2050 2 pelletsanvändning 2 förnybara bränslen 2 klimatnytta 2 värmeproduktion 2 world bioenergy association 2 eu:s energiskattedirektiv 2 förnybartdirektivet 2 sifoundersökning 2 förnybara drivmedel 2 pelletsprisindex 2 swedavia 2 skattenedsättning 2 förnyelsebar energi 2 jönköping 2 fff-utredningen 2 reduktionsplikt 2 usa 2 fossilfritt 2 pelletsindustrins riksförbund 2 subventioner 2 Carbon Pricing Leadership Coalition 2 ed95 2 rederi 2 naturvårdsverket 2 Härjeåns Energi 2 pelletsfabriker 2 Södra Cell Värö 2 elfordon 2 kärnkraft 2 regeringsförklaringen 2 fao 2 utsläpp 2 åkergrödor 2 tomas kåberger 2 Söderenergi 2 eu:s statsstödsregler 2 almedalen 2 Förnybartdirektiv 2 energianvändning 2 eu kommissionen 2 ethanol 2 ipcc 2 låga elpriser 2 eu-parlamentet 2 bioenergimässa 2 sjöfart 2 stefan löfven 2 kollektivtrafik 2 förnybar el 2 markanvändning 2 utsläppsrättshandel 2 e.on 2 skatt på biodiesel 2 Svebios Årsmöte 2 bioraffinaderi 2 elbil 2 Uddevalla Energi 2 mål för förnybar energi 2 göteborg 2 utsläppshandel 2 CPLC 2 kol 2 effekt 2 statoil 1 frukostseminarium 1 emissions 1 ncc roads 1 holmen 1 budgetpropositionen 1 klimatneutralitet 1 electricity 1 sierra leone 1 kolkraftverk 1 standardisering 1 sven-erik bucht 1 konvertering 1 spillvärme 1 riksrevisionen 1 flygbranschen 1 oljeförbrukning 1 umeå 1 EU:s direktiv om förnybar energi 1 Bioenergy Day 1 flis 1 sydkorea 1 upphandling 1 överkapacitet 1 studiebesök 1 statistics 1 fjärrvärmepriser 1 godstrafik 1 oljepris 1 finansdepartementet 1 värtaverket 1 maud olofsson 1 boverket 1 nollenergihus 1 ånga 1 carbon tax 1 gin 1 sverige 1 Bioenergy Europe 1 statsstöd 1 bp 1 hållbara drivmedel 1 restprodukter 1 andel av 1 drax 1 Södra Cell Värö pulp mill 1 prognos 2010 1 tidningen bioenergi 1 pelletsexport 1 pelletskarta 1 bindande hållbarhetsvillkor 1 fasta biobränslen 1 el- och värmeproduktion 1 indirekta markeffekter 1 kritisk granskning 1 pumplagen 1 energisnålt byggande 1 ryckighet 1 långsiktiga styrmedel 1 gummiträd 1 alarmjournalistik 1 biobränsleimport 1 sas 1 flexifuelbil 1 falu energi & vatten 1 kopparberg 1 nationell handlingsplan 1 mål 2020 1 sänkt pris 1 reducerade utsläpp 1 minnesota 1 världskonferens 1 svebio 30 år 1 minskade klimatutsläpp 1 maya forsberg 1 jan häckners stipendium 1 jti 1 energigrödor 1 gustav melin 1 växthusgasutsläpp 1 cortus 1 värtan 1 world bioenergy award 1 pyrolys 1 greenhouse gas emissions 1 Fortum Värme 1 arctic paper 1 donald trump 1 återvinning 1 drivmedelsskatter 1 förmånsbilar 1 australien 1 åkerier 1 forskning 1 bioraffinaderier 1 pannor 1 vedpannor 1 iggesund 1 budgeten 1 fossiloberoende 1 tallolja 1 Miljömålsberedningen 1 road traffic 1 markeffekter 1 halm 1 cleantech 1 poet 1 lulucf 1 baltikum 1 bioenergikluster karlshamn 1 bioenergibranschen 1 laddhybrider 1 utsläppsmål 1 svenskt flyg 1 lastbilar 1 åsa romson 1 koldioxid 1 industriföretag 1 carbon dioxide emissions 1 gemensam elcertifikatsmarknad 1 småhusuppvärmning 1 minskad oljeanvändning 1 reducerat förmånsvärde 1 eleffekt 1 pelletseldning 1 förgasning av biobränslen 1 oljekris 1 dalkia 1 global energiförsörjning 1 livsmedelbranschen 1 klimatutsläpp 1 uppvärmning av småhus 1 eu-mål 2020 1 träflis 1 nedsatt förmånsvärde 1 halm som biobränsle 1 klimatstyrmedel 1 vårbudgeten 2011 1 minimiskatt på koldioxid 1 eu-komissionen 1 tpa 1 tredjepartstillträde 1 bostadsuppvärmning 1 utsläppsminskning 1 kortsiktsprognos 1 handel 1 internationell tidskrift 1 William Nordhaus 1 anna-karin hatt 1 pelletspris 1 josé graziano da silva 1 prisreglering 1 mål för andel förnybart bränsle 1 kapacitetsutredningen 1 budgeten 2011 1 land-grabbing 1 nya ministrar 1 jetbränsle 1 åbro 1 investeringar i jordbruk 1 finansminister anders borg 1 näranollenergihus 1 svebios konferens 1 vice vd i svebio 1 koldioxidskatten 1 koldioxidlagring 1 samarbete med ryssland 1 doha 1 brandrisker 1 explosionsrisker 1 ner300 1 andel av energianvändningen 1 sveriges energianvändning 1 beccs 1 EU:s jordbrukspolitik 1 grön träda 1 ekologiska zoner 1 energiomställning 1 näranollenergibyggnader 1 energi- och klimatmålen 1 svebios årsstämma 1 jan häckner-stipendiet 1 bioenergiforskning 1 addax 1 elsystem 1 jordberga 1 Carbon dioxide tax 1 fossiloberoende fordonsflotta 1 eu:s mål om förnybar energi 1 träda 1 eu:s klimatpolitik 1 Anna Lundborg 1 cortus energy 1 eu:s energipolitik 1 pyrogrot 1 indirekt markanvändning 1 lennart ljungblom 1 facktidning för bioenergibranschen 1 pumplag 1 obligatorisk märkning 1 pelletskonferens 1 örtoftaverket 1 val2014 1 baylan 1 generatorer 1 målet för förnybar energi 1 100 % förnybart 1 hedersmedlem 1 förnybarhetsrådet 1 back-loading 1 industrins energianvändning 1 energifabriken 1 fossilfri fordonsflotta 1 energikommission 1 kolförbränning 1 eus energipolitik 1 förnybarhetsdirektivet 1 nybyggnadsregler 1 eus energieffektiviseringsdirektiv 1 elbussar 1 2030-målen 1 eu:s energi- och klimatpolitik 1 stockholm 1 statsstödsgodkännande 1 karlstad airport 1 world bioenergy 2014 1 fossilfria lantbruk 1 pelletspannor 1 ecodesigndirektiv 1 kvotsystem 1 profu 1 statsskog 1 livsmedel 1 kärnkraftsavveckling 1 maxvikt 1 majshalm 1 uddevall energi 1 miljöbonus 1 energi- och klimatpolitik 1 sunpine 1 flygskatt 1 statsstödsregler 1 näringslivets skatter 1 budgetförhandling 1 por-pac 1 skanska asfalt 1 liljeholmens stearinfabrik 1 statoil fuel & retail aviation 1 cop21 1 vänsterpartiet 1 koldioxutsläpp 1 global forum on food and agriculture 1 mjölkkris 1 sänkt dieselskatt 1 värö bruk 1 biokraftplattformen 1 marklund solutions 1 nordic baltic bioenergy 1 latgran 1 enerstena 1 energiunion 1 karolina norbeck 1 eus statsstödsregler 1 skatt på e85 1 laverstoke mill 1 thomas heatherwick 1 oljeanvändning 1 ets-systemet 1 neste 1 global statistik 1 pelletsvärme 1 växthusgser 1 gluggstorps handelsträdgård 1 landningsavgifter 1 energiskattedirektiv 1 klimatskatter 1 transportation fuel 1 EU-konsultation 1 ​IEA Bioenergy Annex 39 1 elbusspremie 1 Jan Häckners bioenergipris 1 Henrik Lundberg 1 Bo Hektor 1 bonus/malus 1 Böta Kvarn 1 elcertifikat. 1 upptag i skog 1 Parisavtalet 1 share of biodiesel 1 ​Stora Biokraft- och Värmekonferensen 1 Kontrollstation 2017 1 Vinterpaketet 1 fossil exit 1 utsläpp från trafik 1 10-punktlista 1 vatten- 1 solkraftvindkraft 1 flexifuelbilar 1 elcertifikatpris 1 kväveoxidskatt 1 pellet production 1 ScandiNAOS 1 Ronneby Miljö & Teknik 1 kräftvärme 1 Fiskeby bruk 1 export 1 solceller 1 energiteknik 1 riksdagen 1 sören wibe 1 miljöseminarium 1 europa 1 gothenburg 1 gas 1 klimatfrågan 1 världsbanken 1 biopower 1 energy 1 svensk kollektivtrafik 1 östersund 1 Polen 1 renewable fuels 1 klimatavtal 1 göteborg energi 1 arla 1 skogsbruk 1 svenskt näringsliv 1 grön el 1 klimatförhandlingar 1 olja 1 rwanda 1 växthusgaser 1 hamnar 1 invigning 1 miljöpartiet 1 folkpartiet 1 miljöteknikexport 1 skatt på etanol 1 skatt 1 liberia 1 elbilar 1 växthuseffekt 1 biodrivmedel 1 processindustri 1 skattehöjning 1 outsourcing 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ogenomtänkt förslag om förbud mot fossila bilar

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 15:53 CET

Svebio är kritiskt till förslaget om att införa ett förbud mot bilar som drivs med bensin och diesel från 2030. Förslaget ingår i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, som presenterades härom dagen och som ska ligga till grund för en eventuell ny regering med Stefan Löfven som statsministern.

Bensinen och gasen flödar och CO2-utsläppen ökar

Bensinen och gasen flödar och CO2-utsläppen ökar

Blogginlägg   •   Jan 10, 2019 14:12 CET

​Vår familj kom just hem från att ha hälsat på släktingar och vänner i USA över jul- och nyårshelgerna. Vi hyrde bil några dagar, eftersom det är enda sättet att ta sig fram i de delar av USA där vi vistas. På vägen mellan Kansas City och Lawrence i Kansas stannade vi till vid en bensinmack i den lilla orten Linwood. Oblyad bensin kostade 1,85 dollar/gallon.​

2018 - året då klimatet blev privatmoral

2018 - året då klimatet blev privatmoral

Blogginlägg   •   Dec 19, 2018 13:28 CET

Vi går mot slutet av 2018. Det var inte bara året då Donald Trumps klimatförnekelse fick spridning och inspirerade andra ledare runtom i världen att skynda långsamt, ifrågasätta eller rent ut motarbeta klimatvetenskapen. Det var också året då klimatpolitiken privatiserades och blev en fråga om personlig moral och livsstil.

​Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

​Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 09:59 CET

– De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Tvärtom ska odlingsmark användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en del av lösningen på klimatfrågan, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 16:23 CET

​Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten.

Ett Nobelpris i tiden, men Nordhaus räknar fel

Ett Nobelpris i tiden, men Nordhaus räknar fel

Blogginlägg   •   Dec 07, 2018 14:59 CET

Att William Nordhaus får ”Nobelpriset i ekonomi” på måndag mitt under klimatmötet i Katwice är ett tecken i tiden. Inte sedan klimatmötet i Paris har klimatfrågan varit så uppmärksammad som nu. Och allt fler diskuterar det som Nordhaus propagerat för i flera årtionden: att sätta pris på koldioxidutsläppen och sedan låta marknadsekonomin hitta de bästa lösningarna på hur utsläppen ska minskas.

Elektrifiering som kräver mer kärnkraft

Elektrifiering som kräver mer kärnkraft

Blogginlägg   •   Dec 03, 2018 14:06 CET

​När EU-kommissionen i veckan presenterade sin klimatstrategi för Europa handlade det nästan bara om elektrifiering, medan biobränslen tonades ner kraftigt. Elen ska inte bara användas direkt, den ska dessutom omvandlas till vätgas och elektrobränslen i stor skala, både flytande och i gasform. Andelen el i den slutliga energianvändningen ska mer än fördubblas under de närmaste tre årtiondena.

​Svebio becomes partner of the Carbon Pricing Leadership Coalition

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:23 CET

Svebio has joined the international initiative Carbon Pricing Leadership Coalition as a strategic partner. CPLC promotes the pricing of carbon dioxide emissions in countries, regions and companies internationally. Svebio encourages other Swedish actors to participate in the global work to put a price on climate-harmful emissions by introducting carbon taxes or emission trading.

​Svebio blir partner till Carbon Pricing Leadership Coalition

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 08:00 CET

Svebio har anslutit sig till det internationella initiativet Carbon Pricing Leadership Coalition som strategisk partner. CPLC arbetar för att introducera prissättning av koldioxidutsläpp i länder, regioner och företag internationellt. Svebio uppmanar andra svenska aktörer att delta i det globala arbetet för pris på klimatskadliga utsläpp, främst genom att verka för införandet av koldioxidskatt.

​Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas  till 2025

​Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas till 2025

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 11:57 CET

Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 TWh biodrivmedel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapacitet med ytterligare cirka 36 TWh biodrivmedel till totalt nästan 50 TWh biodrivmedel per år till 2025, visar tidningen Bioenergis sammanställning med 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:03 CEST

Welcome to Advanced Biofuels Conference in Gothenburg 18 – 20 September.

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 11:14 CEST

Välkommen till Advanced Biofuels Conference 18 – 20 september i Göteborg. På konferensen kan du stämma av läget för avancerade biodrivmedel och träffa de ledande aktörerna inom producerande bolag. De kan berätta om investeringar, marknadsutveckling och teknikutveckling.

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2018 08:00 CEST

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det sker idag, den 18 augusti. Fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe.

​Bonus-malus, ett styrmedel som styr fel för klimatet

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:45 CEST

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onödigt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 13:41 CEST

EU kommer att begränsa möjligheten att använda biodrivmedel från odlade grödor. Det är en viktig del av det reviderade direktivet om förnybar energi. Svebio kritiserar denna begränsning, som ger högre utsläpp från transportsektorn. Svebio ser positivt på att målet för förnybar energi 2030 har höjts till 32 procent. Det föreslagna regelverket för hållbara fasta biobränslen och biogas är också bra.

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:17 CEST

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en industri som använder 200 kubikmeter olja per år. – Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Det har aldrig varit så lönsamt att tanka E85 som nu, jämfört med bensin för den som har en flexifuelbil. Det mycket höga priset på bensin och diesel gör det extra förmånligt att fylla tanken med biodrivmedel. Det finns över 200 000 flexifuelbilar, som alltså kan tankas med bensin eller med E85.

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 11:02 CEST

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med 1,8 procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige.

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 13:47 CEST

Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.

​2017 yet another record year for biofuels

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 13:25 CET

Based on energy content, biofuels accounted for 20.8 percent of all fuels supplied for vehicle operations in Sweden in 2017. Biodiesel amounted to 26.6 percent of all diesel fuel, and a total of 19.5 TWh of biofuels was used, an increase from 17.2 TWh for 2016 according to preliminary statistics from SCB and compiled by Svebio.