Skip to main content

Taggar

bioenergi 111 biodrivmedel 109 förnybar energi 76 etanol 62 biobränsle 58 biodiesel 53 koldioxidskatt 39 biokraft 36 koldioxidutsläpp 31 bioenergitidningen 22 pellets 22 biogas 20 elproduktion 19 E85 18 förnyelsebart bränsle 17 kraftvärme 17 statistik 15 transport 14 bensin 14 HVO 14 elcertifikat 12 transporter 12 fjärrvärme 12 skattebefrielse 10 utsläppsrätter 10 biodriv 9 klimatpolitik 9 EU 9 konferens 9 fame 9 scb 9 energikommissionen 8 miljöbilar 8 Styrmedel 8 Aebiom 8 energipolitik 8 Energimyndigheten 7 hållbarhet 7 advanced biofuels conference 7 energi 7 förnybart 7 flyg 7 drivmedel 7 rapsdiesel 7 energiprognos 7 klimatmål 7 rme 6 el 6 överkompensation 6 elmia 6 diesel 6 bioenergy international 6 Preem 5 HVO100 5 gobigas 5 iluc 5 klimat 5 kvotplikt 5 biofuels 5 flexifuel 5 årets bioenergidagar 5 vindkraft 5 energiskatt 5 Jan Häckners bioenergistipendium 4 norge 4 eu-kommissionen 4 flygbränsle 4 förnybar elproduktion 4 hållbarhetskriterier 4 pelletsproduktion 4 st1 4 bonus-malus 4 skogsindustrin 4 Svebio 4 Vattenfall 4 bioenergy 4 sifo 4 sweden 3 arlanda 3 alliansen 3 Karin Medin 3 world bioenergy 2010 3 industri 3 elpriser 3 energiöverenskommelsen 3 renewable energy 3 bioenergikonferens 3 ibrahim baylan 3 world bioenergy 2012 3 world bioenergy 3 European Bioenergy Day 3 styrelsen 3 fortum 3 bioolja 3 skatter 3 Elcertifikatsystemet 3 fossila bränslen 3 Eurostat 3 HVO-diesel 3 b100 3 värmepumpar 3 låginblandning 3 energistatistik 3 energiförsörjning 3 förnybara bränslen 2 elbil 2 göteborg 2 jönköping 2 kollektivtrafik 2 usa 2 utsläpp 2 energianvändning 2 kol 2 eu-parlamentet 2 sjöfart 2 almedalen 2 ipcc 2 förnybar el 2 förnyelsebar energi 2 kärnkraft 2 fao 2 tomas kåberger 2 e.on 2 rederi 2 elfordon 2 ethanol 2 värmeproduktion 2 sifoundersökning 2 naturvårdsverket 2 bioetanol 2 eu kommissionen 2 stefan löfven 2 markanvändning 2 effekt 2 pelletsindustrins riksförbund 2 Söderenergi 2 Svebios Årsmöte 2 mål för förnybar energi 2 utsläppshandel 2 klimatnytta 2 world bioenergy association 2 förnybara drivmedel 2 swedavia 2 fossilfritt 2 subventioner 2 ed95 2 regeringsförklaringen 2 supermiljöbilspremie 2 pelletsanvändning 2 eu:s energiskattedirektiv 2 pelletsprisindex 2 åkergrödor 2 bioenergimässa 2 utsläppsrättshandel 2 Uddevalla Energi 2 färdplan 2050 2 förnybartdirektivet 2 skattenedsättning 2 fff-utredningen 2 pelletsfabriker 2 eu:s statsstödsregler 2 låga elpriser 2 skatt på biodiesel 2 drivmedelsanvändning 2 reduktionsplikt 2 HVO-biodiesel 2 Härjeåns Energi 2 Södra Cell Värö 2 Förnybartdirektiv 2 Carbon Pricing Leadership Coalition 2 CPLC 2 Bo Hektor 1 olja 1 klimatförhandlingar 1 grön el 1 bonus/malus 1 stora enso 1 avskogning 1 valmanifest 1 perstorp 1 bio-ethanol 1 närvärme 1 inlandsbanan 1 järnvägar 1 gröna bilister 1 kolkraft 1 skatteåterbäring 1 rapsolja 1 klimatåtgärder 1 valet 2010 1 de rödgröna 1 svenskt näringsliv 1 livsmedelsproduktion 1 sca 1 flygindustri 1 skogsbruk 1 biometan 1 göteborg energi 1 klimatavtal 1 statoil 1 renewable fuels 1 emissions 1 ncc roads 1 holmen 1 budgetpropositionen 1 klimatneutralitet 1 Polen 1 båttrafik 1 electricity 1 sierra leone 1 kolkraftverk 1 Böta Kvarn 1 standardisering 1 sven-erik bucht 1 konvertering 1 elcertifikat. 1 spillvärme 1 riksrevisionen 1 flygbranschen 1 oljeförbrukning 1 östersund 1 svensk kollektivtrafik 1 biopower 1 flis 1 sydkorea 1 världsbanken 1 överkapacitet 1 studiebesök 1 statistics 1 fjärrvärmepriser 1 godstrafik 1 oljepris 1 finansdepartementet 1 bensinstation 1 upptag i skog 1 värtaverket 1 klimatfrågan 1 boverket 1 nollenergihus 1 ånga 1 carbon tax 1 Parisavtalet 1 gin 1 gas 1 europa 1 statsstöd 1 bp 1 bil sweden 1 Bioenergy Day 1 hållbara drivmedel 1 miljöseminarium 1 restprodukter 1 sören wibe 1 andel av 1 drax 1 riksdagen 1 prognos 2010 1 tidningen bioenergi 1 pelletsexport 1 pelletskarta 1 share of biodiesel 1 bindande hållbarhetsvillkor 1 energiteknik 1 fasta biobränslen 1 el- och värmeproduktion 1 indirekta markeffekter 1 kritisk granskning 1 pumplagen 1 energisnålt byggande 1 ryckighet 1 långsiktiga styrmedel 1 biofuel target 1 gummiträd 1 alarmjournalistik 1 biobränsleimport 1 solceller 1 export 1 flexifuelbil 1 falu energi & vatten 1 kopparberg 1 nationell handlingsplan 1 mål 2020 1 sänkt pris 1 reducerade utsläpp 1 minnesota 1 världskonferens 1 svebio 30 år 1 minskade klimatutsläpp 1 maya forsberg 1 jan häckners stipendium 1 Bioenergy Europe 1 jti 1 ​Stora Biokraft- och Värmekonferensen 1 gothenburg 1 energy 1 energigrödor 1 Kontrollstation 2017 1 arla 1 gustav melin 1 växthusgasutsläpp 1 cortus 1 batterier 1 värtan 1 invigning 1 Vinterpaketet 1 world bioenergy award 1 fossil exit 1 pyrolys 1 greenhouse gas emissions 1 Fortum Värme 1 arctic paper 1 utsläpp från trafik 1 skattehöjning 1 10-punktlista 1 donald trump 1 outsourcing 1 drivmedelsskatter 1 Södra Cell Värö pulp mill 1 förmånsbilar 1 vatten- 1 politik 1 åkerier 1 solkraftvindkraft 1 skog 1 bioraffinaderier 1 pannor 1 vedpannor 1 iggesund 1 skattesänkning 1 flexifuelbilar 1 budgeten 1 england 1 fossiloberoende 1 tallolja 1 Miljömålsberedningen 1 road traffic 1 markeffekter 1 halm 1 certifiering 1 passivhus 1 lulucf 1 frukostseminarium 1 bioenergikluster karlshamn 1 bioenergibranschen 1 laddhybrider 1 utsläppsmål 1 svenskt flyg 1 Volvo 1 åsa romson 1 umeå 1 industriföretag 1 carbon dioxide emissions 1 gemensam elcertifikatsmarknad 1 småhusuppvärmning 1 minskad oljeanvändning 1 upphandling 1 reducerat förmånsvärde 1 eleffekt 1 pelletseldning 1 förgasning av biobränslen 1 oljekris 1 dalkia 1 global energiförsörjning 1 livsmedelbranschen 1 elcertifikatpris 1 klimatutsläpp 1 kväveoxidskatt 1 uppvärmning av småhus 1 maud olofsson 1 eu-mål 2020 1 träflis 1 nedsatt förmånsvärde 1 halm som biobränsle 1 bilförsäljning 1 vårbudgeten 2011 1 biofuels for aviation 1 minimiskatt på koldioxid 1 eu-komissionen 1 tpa 1 tredjepartstillträde 1 pellet production 1 bostadsuppvärmning 1 utsläppsminskning 1 kortsiktsprognos 1 sverige 1 sas 1 internationell tidskrift 1 anna-karin hatt 1 pelletspris 1 josé graziano da silva 1 prisreglering 1 mål för andel förnybart bränsle 1 kapacitetsutredningen 1 budgeten 2011 1 land-grabbing 1 återvinning 1 nya ministrar 1 jetbränsle 1 åbro 1 investeringar i jordbruk 1 finansminister anders borg 1 klimatstyrmedel 1 näranollenergihus 1 svebios konferens 1 vice vd i svebio 1 koldioxidskatten 1 koldioxidlagring 1 samarbete med ryssland 1 doha 1 brandrisker 1 explosionsrisker 1 australien 1 ScandiNAOS 1 drivmedelsproduktion 1 ner300 1 andel av energianvändningen 1 sveriges energianvändning 1 beccs 1 EU:s jordbrukspolitik 1 grön träda 1 ekologiska zoner 1 energiomställning 1 näranollenergibyggnader 1 energi- och klimatmålen 1 bilar 1 biodielsel 1 svebios årsstämma 1 jan häckner-stipendiet 1 bioenergiforskning 1 addax 1 Ronneby Miljö & Teknik 1 elsystem 1 jordberga 1 forskning 1 fossiloberoende fordonsflotta 1 eu:s mål om förnybar energi 1 träda 1 eu:s klimatpolitik 1 Anna Lundborg 1 cortus energy 1 kräftvärme 1 eu:s energipolitik 1 pyrogrot 1 indirekt markanvändning 1 lennart ljungblom 1 facktidning för bioenergibranschen 1 pumplag 1 obligatorisk märkning 1 pelletskonferens 1 örtoftaverket 1 val2014 1 baylan 1 generatorer 1 cleantech 1 FAME-diesel 1 målet för förnybar energi 1 100 % förnybart 1 hedersmedlem 1 förnybarhetsrådet 1 back-loading 1 Fiskeby bruk 1 industrins energianvändning 1 energifabriken 1 skatt på etanol 1 fossilfri fordonsflotta 1 energikommission 1 kolförbränning 1 eus energipolitik 1 förnybarhetsdirektivet 1 nybyggnadsregler 1 eus energieffektiviseringsdirektiv 1 elbussar 1 2030-målen 1 eu:s energi- och klimatpolitik 1 poet 1 Carbon dioxide tax 1 statsstödsgodkännande 1 baltikum 1 lastbilar 1 karlstad airport 1 world bioenergy 2014 1 fossilfria lantbruk 1 pelletspannor 1 ecodesigndirektiv 1 kvotsystem 1 profu 1 statsskog 1 biobränslen från skogen 1 koldioxid 1 kärnkraftsavveckling 1 maxvikt 1 avancerade biodrivmedel 1 majshalm 1 uddevall energi 1 miljöbonus 1 industrikonvertering 1 energi- och klimatpolitik 1 sunpine 1 flygskatt 1 statsstödsregler 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

​Svebio becomes partner of the Carbon Pricing Leadership Coalition

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:23 CET

Svebio has joined the international initiative Carbon Pricing Leadership Coalition as a strategic partner. CPLC promotes the pricing of carbon dioxide emissions in countries, regions and companies internationally. Svebio encourages other Swedish actors to participate in the global work to put a price on climate-harmful emissions by introducting carbon taxes or emission trading.

​Svebio blir partner till Carbon Pricing Leadership Coalition

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 08:00 CET

Svebio har anslutit sig till det internationella initiativet Carbon Pricing Leadership Coalition som strategisk partner. CPLC arbetar för att introducera prissättning av koldioxidutsläpp i länder, regioner och företag internationellt. Svebio uppmanar andra svenska aktörer att delta i det globala arbetet för pris på klimatskadliga utsläpp, främst genom att verka för införandet av koldioxidskatt.

​Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas  till 2025

​Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas till 2025

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 11:57 CET

Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 TWh biodrivmedel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapacitet med ytterligare cirka 36 TWh biodrivmedel till totalt nästan 50 TWh biodrivmedel per år till 2025, visar tidningen Bioenergis sammanställning med 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:03 CEST

Welcome to Advanced Biofuels Conference in Gothenburg 18 – 20 September.

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 11:14 CEST

Välkommen till Advanced Biofuels Conference 18 – 20 september i Göteborg. På konferensen kan du stämma av läget för avancerade biodrivmedel och träffa de ledande aktörerna inom producerande bolag. De kan berätta om investeringar, marknadsutveckling och teknikutveckling.

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2018 08:00 CEST

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det sker idag, den 18 augusti. Fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe.

​Bonus-malus, ett styrmedel som styr fel för klimatet

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:45 CEST

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onödigt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 13:41 CEST

EU kommer att begränsa möjligheten att använda biodrivmedel från odlade grödor. Det är en viktig del av det reviderade direktivet om förnybar energi. Svebio kritiserar denna begränsning, som ger högre utsläpp från transportsektorn. Svebio ser positivt på att målet för förnybar energi 2030 har höjts till 32 procent. Det föreslagna regelverket för hållbara fasta biobränslen och biogas är också bra.

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:17 CEST

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en industri som använder 200 kubikmeter olja per år. – Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Det har aldrig varit så lönsamt att tanka E85 som nu, jämfört med bensin för den som har en flexifuelbil. Det mycket höga priset på bensin och diesel gör det extra förmånligt att fylla tanken med biodrivmedel. Det finns över 200 000 flexifuelbilar, som alltså kan tankas med bensin eller med E85.

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 11:02 CEST

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med 1,8 procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige.

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 13:47 CEST

Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.

​2017 yet another record year for biofuels

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 13:25 CET

Based on energy content, biofuels accounted for 20.8 percent of all fuels supplied for vehicle operations in Sweden in 2017. Biodiesel amounted to 26.6 percent of all diesel fuel, and a total of 19.5 TWh of biofuels was used, an increase from 17.2 TWh for 2016 according to preliminary statistics from SCB and compiled by Svebio.

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 15:47 CET

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Bra för skogen men dåligt för åkern

Bra för skogen men dåligt för åkern

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:42 CET

EU-parlamentet tog 17 januari ställning till förslaget till nytt Förnybartdirektiv. Parlamentets beslut är positivt för biobränslen från skogen, men negativt för biodrivmedel producerade från åkergrödor. Det är en framgång för bioenergibranschen att man avvisade förslag om att begränsa användningen av stamved, stubbar och tallolja, och att vi kan utnyttja vår egen skogslagstiftning.

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 08:00 CET

Skatten på E85 har tagits bort vid årsskiftet, och det är nu klart lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin. Det visar Svebios beräkning av prisrelationen mellan E85 och bensin. Svebio har tittat på prisutvecklingen ända sedan 2005. Det lönade sig att tanka E85 mellan 2005 och 2015, men därefter har det ofta varit billigare att köra på bensin, bland annat pga skatten på E85 som infördes 2015.

Olje- och gasindustrin har fått igenom hela sin önskelista

Olje- och gasindustrin har fått igenom hela sin önskelista

Blogginlägg   •   Dec 21, 2017 11:16 CET

​Efter ett år med Donald Trump i Vita Huset kan man summera vad som hänt med amerikansk energi- och klimatpolitik. Det blev precis så illa som man kunde vänta sig – om inte värre. Tyvärr har den här aspekten av det republikanska styret kommit lite i skymundan av alla skandaler och utrikespolitiska äventyr.

En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme

En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme

Blogginlägg   •   Dec 21, 2017 11:06 CET

​På Fiskeby bruk utanför Norrköping gör man kartonger av gamla kartonger. När vi äter Annas pepparkakor nu till jul kommer förpackningen från Fiskeby. Den är gjord bland annat av gamla mjölkpaket. På insidan av mjölkpaketen finns en tunn plastfilm för att inte mjölken ska lösa upp kartongen och rinna ut.

HVO100, a biofuel hit for Swedish motorists and hauliers

HVO100, a biofuel hit for Swedish motorists and hauliers

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:27 CET

Since its introduction in 2015, HVO100 has established itself as a leading biofuel on the Swedish road transportation fuel market. In October 2017, 60 810 m3 of HVO100 was sold and HVO diesel sales increased by 124 percent in October 2017 compared with October 2016.

Allt fler tankar HVO100

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 15:21 CET

Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel. Under oktober 2017 såldes 60 810 kubikmeter HVO100. Det finns idag nära 100 pumpar för HVO100 på svenska mackar och många nya installeras. HVO100 används främst av åkerier för tunga lastbilar, men kan också användas i allt fler dieselbilar.