Skip to main content

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2018 11:02 CEST

Totalt användes 1,8 miljoner ton pellets i Sverige under 2017. Foto: Mikael Damkier

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med nästan två procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige.

– Produktionen av pellets i Sverige ökade för femte året i rad och ligger nu på 1,74 miljoner ton, nästan på rekordnivån 1,8 miljoner ton från 2010, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Importen var oförändrad, cirka 270 000 ton, medan exporten minskade med cirka 12 procent till cirka 200 000 ton. Sammantaget gav detta en ökad användning av pellets i Sverige på nästan 2 procent eller drygt 30 000 ton under 2017 jämfört med 2016.

Tidningen Bioenergis analys av pelletsbranschen i Sverige publiceras i Bioenergi nr 2-2018. Analysen baseras på en egen enkätundersökning samt statistik från SCB.


För ytterligare information kontakta:

Anders Haaker, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se


Läs mer:

Den nya pelletskartan finns att ladda ned här.

Läs mer om pelletsmarknaden i nya Bioenergi nr 2-2018.


Om pellets

Pellets produceras av restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. Pellets används huvudsakligen som bränsle för att producera värme, el eller ånga. Ett ton pellets innehåller cirka 4 800 kWh energi.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy