Skip to main content

​Skogsindustrin har minskat användningen av fossila bränslen med 71 % på tio år

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 13:43 CEST

Användningen av fossila bränslen i skogsindustrin har minskat kraftigt från 2005.
Källa: SCB EN 31 – Leveranser och förbrukning av bränslen. Bearbetning av Svebio.

Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. Idag använder skogsindustrin 2,2 TWh fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 TWh på tio år. Omställningen har skett genom effektivisering av processer och ersättning av framförallt olja med biobränslen i form av egna biprodukter. 

Den kraftigt minskade förbrukningen av fossila bränslen har också lett till att utsläppen av fossil koldioxid minskat från 2 miljoner ton per år till 0,6 miljoner ton per år. 

– Omställningen från fossilt till förnybar energi vid Holmens verksamhet i Iggesund är ett lysande exempel på vad som har hänt på flera håll inom skogsindustrin. I Iggesund, där Holmen tillverkar kartong, har verksamheten expanderat samtidigt som användningen av olja minskat från 36 000 kubikmeter för tio år sedan till 3 500 kubikmeter 2014. Det har lett till att utsläppen av fossil koldioxid minskat med 90 procent, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Läs mer om Holmens kraftfulla omställning i nya numret av tidningen Bioenergi.

Användningen av biobränslen i hela skogsindustrin har varit i stort sett oförändrad de senaste 15 åren. Den har pendlat något under och över 50 TWh per år beroende på konjunktursvängningar. Användningen består till största delen av biprodukter som svartlut, bark och spån.

Analysen bygger på en bearbetning av statistik från SCB och gäller för pappers- och massaindustrin samt träbearbetningsindustri inklusive sågverk.

Läs mer om analysen av skogsindustrin i senaste numret av tidningen Bioenergi.

För ytterligare information kontakta: 
Anders Haaker, 073-927 19 57 eller Kjell Andersson, 070-441 71 92

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.