Skip to main content

Gofab Design förbjuds sälja badkaret Noette

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2010 13:53 CET

Stockholms tingsrätt har efter en stämning från Svedbergs beslutat att under processtiden förbjuda Gofab Design att sälja badkaret Noette. Parterna har nu tre veckor på sig vardera att komma in med ytterligare synpunkter inför det slutliga avgörandet av målet.

Svedbergs har inför Stockholms tingsrätt stämt Gofab Design AB för intrång i företagets skyddade design. Svedbergs tillverkar och marknadsför badkaret Oval som skyddats genom EUs så kallade gemenskapsformgivning. Bolaget uppfattar att Gofab Designs badkar Noette gör intrång i detta skydd.

Stockholms tingsrätt har i ett första steg prövat Svedbergs begäran att tills målet är avgjort förbjuda försäljningen av badkaret Noette.  Rätten har  nu valt att gå på Svedbergs linje och beslutat att förbjuda Gofab Design AB, vid vite av 500 000 kr, att tillverka och marknadsföra badkaret Noette. Beslutet gäller för badkaret som en självständig enhet.

Tingsrätten säger i sitt beslut att badkaret Noette visar en påfallande likhet med Svedbergs formgivning. Några detaljer skiljer sig åt men en helhetsbedömning ger enligt tingsrätten samma helhetsintryck och man anser därför att badkaret sannolikt gör intrång i Svedbergs design. Därmed beslutar tingsrätten att förbjuda Gofab Design att sälja badkaret till dess att målet är avgjort.

Tingsrätten lämnar Svedbergs yrkande om tillfälligt förbud mot användning av badkaret tillsammans med ett blandartorn, som en sammansatt produkt, utan bifall.

– Det här känns jättebra, säger Dan Pettersson produktchef på Svedbergs. Ett kvitto på att vi är på rätt väg, det ska inte löna sig att göra intrång i våra originalformgivningar. Genom beslutet ser det ut som om vi kommer att kunna skydda oss, våra återförsäljare och den position vi tillsammans uppnått på marknaden för Svedbergs populära badkar Oval.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera