Skip to main content

Fortsatt glödhet marknad för bostadsrätter

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 10:00 CEST

Priserna på bostadsrätter fortsätter stiga över hela landet. På riksplanet ökar priserna med hela 23 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för den senaste tremånadersperioden är fortsatt ökande priser. Villapriserna har ökat med 9 procent under det senaste året och även här visar den senaste tremånadersstatistiken på stigande priser.

Statistiken baseras på försäljningen av 12 881 bostadsrätter och 14 273 villor samt 3 413 fritidshus
under maj till juli 2007.

Utvecklingen i riket - villa
I riket har villapriserna stigit med 9 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för den senaste tremånadersperioden är fortsatt stigande priser. Snittpriset för en villa i riket ligger på 1 814 000 kr. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas.

Utvecklingen i riket - bostadsrätter
På riksplanet har priserna på bostadsrätter ökat med glödheta 23 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för de senaste tre månaderna är fortsatt stigande priser. Snittpriset på en bostadsrätt i riket är 1 356 000 kr.

Utvecklingen i storstadsregioner – villa
Storstockholms villamarknad har ökat i pris med hela 16 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Samma siffra för Storgöteborg och Stormalmö är 7 respektive 10 procent. Tendensen för den senaste tremånadersperioden visar på stigande villapriser för samtliga tre storstadsområden.

- Troligtvis kommer vi att få se fortsatta ökningar på villamarknaden under hösten, säger Per Johnler, VD på Fastighetsbyrån. Detta gäller särskilt i mer attraktiva områden där man tydligare känner av de skattelättnader som träder i kraft från och med januari 2008. Bostadsköparna har kalkylerat med kommande räntehöjningar under hösten så prisutvecklingen kommer troligtvis inte påverkas nämnvärt av detta utan fortsätta uppåt i en lugn takt, säger Per Johnler.

Utvecklingen i storstadsregioner – bostadsrätter
I Storstockholm och i Stormalmö har bostadsrättspriserna ökat med 23 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Värt att notera är prisökningen i centrala Malmö som ligger på hela 29 procent under samma period. I Storgöteborg ligger prisökningen för den senaste tolvmånadersperioden på 19 procent. Tendensen för samtliga tre storstadsområden för den senaste tremånadersperioden, visar på fortsatt stigande priser.

- Stockholm innerstads bostadsrättsmarknad närmar sig 55 000 kr/kvm, säger Per Johnler, VD på Fastighetsbyrån. Sommarperioden har bidragit till ytterligare prisökningar pågrund av ett litet utbud på marknaden och många aktiva spekulanter. Under början av hösten kommer vi antagligen att få se en lugnare prisökningstakt på grund av ett ökat utbud, säger Per Johnler.

Utvecklingen - fritidshus
På riksplanet har priserna på fritidshus ökat med 13 procent för den senaste tolvmånadersperioden, tendensen för de senaste tre månaderna visar på ökande priser. Värt att notera är Storstockholm där priserna på fritidshus har ökat med 20 procent under det senaste året.

Om Mäklarstatistik.se
www.maklarstatistik.se, har Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut.

För kommentarer vänligen kontakta:
Per Johnler, VD Fastighetsbyrån 08-545 455 02 eller Ulrika Berg pressansvarig 070-684 55 17
Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare 08-544 965 50/0709-90 68 14
Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, chef extern
kommunikation 08-505 358 28 Mobil: 0702-98 38 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.