Skip to main content

Gröna sidan upp för Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 07:00 CEST

Den 10 april anländer ett medeltida epostmeddelande till S:t Johannes kyrka i Malmö. Ett rör fullt av berättelser om klimatarbete har långsamt färdats genom Skåne och Blekinge.

Röret är en budkavle, ett rör av trä som förr användes för att skicka meddelande mellan gårdar och byar. Då kunde det handla om att mobilisera inför krig. Nu ska budkavlen mobilisera till ett starkare miljöengagemang i kyrkan.

Miljöbudkavlens ankomst till S:t Johannes kyrka firas med en mässa kl 11.00 där kyrkoherde Anders Ekhem predikar. I stans samtliga kyrkor ber vi särskilt för miljön denna dag. Till Malmö kommer budkavlen närmast från Österlen. Svenska kyrkan i Malmö är den sista anhalten innan miljöbudkavlen åter ska tillbaka till Lund stift där all information ska sammanställas.

Den 10–29 april visas en vandringsutställning S:t Johannes kyrka samtidigt som flera av Malmös kyrkor visar utställningar om hur just de arbetar för miljön. Svenska kyrkan har sedan flera år ett starkt miljöengagemang med bland annat gudstjänster med skapelsetema och ett internt miljöarbete.

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Biskoparnas skrift "Ett biskopsbrev om klimatet" inleds med en sammanfattning av kunskapsläget och utmynnar i konkreta uppmaningar till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen, till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till företag och organisationer såväl som till enskilda människor. 

Om "Ett biskopsbrev om klimatet": https://www.svenskakyrkan.se/omoss/biskoparnas-brev-om-klimatet

Fakta miljöbudkavlen

Miljöbudkavlen färdas fram till maj 2016 runt i hela stiftet, till minst en församling per kontrakt. Start i Genarp. Budkavlen finns även på Svenska kyrkans ungas årsmöte i april.

Följande skickas med budkavlen:

  • En vandringsutställning där det ska finnas plats för att fylla i egna initiativ och aktiviteter.
  • Ett antal exemplar "Ett biskopsbrev om klimat"
  • Förslag på åtgärder eller åtaganden att välja mellan.

Mer information om miljöbudkavlen: https://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1242394 

Bilden: Ylva Cole, barn- och ungdomsledare och Alexandra Cimbritz, kyrkoherde i Genarps församling. Foto: Andrea Kollmann

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.