Skip to main content

Ny chef för hela Svenska kyrkan i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:52 CET

På torsdagen MBL-förhandlades tjänsten som ny kyrkoherde i Malmö pastorat. Av åtta sökande har kyrkonämndens arbetsutskott beslutat föreslå att den 52-årige kyrkoherden i Farsta församling, utanför Stockholm, ska utses till kyrkoherde vid kyrkonämndens nästa sammanträde den 28 februari. Anders Ekhem tillträder sin tjänst senare i vår och kommer under 2013 ägna sig åt att planera för det nya pastoratet, som bildas den 1 januari 2014 då dagens sexton pastorat i Malmö blir ett pastorat från den 1 januari 2014. - Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att få börja denna spännande och utmanande tjänst, säger Anders.

Övriga upplysningar lämnas av:
Kyrkonämndens ordf. Ingrid Petersson, 0702-25 32 65
Kanslichef Lars Micael Adrian, 040-27 90 28
Kyrkoherde Anders Ekhem, 08-683 63 12

Informationen finns även på: www.svenskakyrkan.se/malmo


Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är en samfällighet med 16 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt ett kansli. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932 och styrs av en politisk beslutsorganisation med kyrkofullmäktige, kyrkonämnd och kyrkogårdsnämnd. I Malmö har vi ungefär 140 000 medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy