Skip to main content

Ny kyrkoherde utsedd för Svenska kyrkan Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2018 16:00 CEST

Per Svensson, foto: Anna-Karin Ohlsson

Kyrkorådet har idag utsett Per Svensson till ny kyrkoherde för Svenska kyrkan Malmö. Idag arbetar Per i Lackalänga-Stävie församling. I augusti tillträder han sin nya tjänst som kyrkoherde i Malmö.

- Jag ser mycket fram emot att få vara med på den resa som Svenska kyrkan Malmö håller på att göra. Den största utmaningen regionen har, är att få ihop det multikulturella samhället till en välfungerande gemenskap. Där tror jag att vi som kyrka har en stor och viktig uppgift att fylla. Visionen för Svenska kyrkan Malmö är att bidra till fred i världen. Min uppgift blir att tillsammans med Kyrkoråd, ledning och medarbetare utveckla detta arbete. 

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.