Skip to main content

Polisen tog papperslösa vid familjeläger anordnat av Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2017 16:42 CEST

Foto: Shutterstock

Igår eftermiddag vid ett familjeläger, anordnat av Svenska kyrkan Malmö, gjorde polisen en inre utlänningskontroll. Med hjälp av cirka 10 polisbilar och 30 poliser samt hundar genomfördes en kontroll och fem av sex familjer blev bortförda. Även om händelsen gick lugnt och sakligt till blev det en obehaglig och skrämmande upplevelse för såväl kyrkans personal som familjerna - inte minst för barnen. Familjerna fördes till rättscentrum i Malmö. Några av familjerna splittrades inbördes utan kunskap om senare händelseförlopp.

Svenska kyrkan Malmö har sen länge anordnat sammankomster för människor på flykt. Per Kristiansson är präst i Malmö och ansvarig för familjeutflykten:

- För migranterna är mötesplatserna som kyrkan anordnar ett andningshål och syftet med familjeutflykter är att familjerna ska få möjlighet att träffas, få stöd av varandra och få en stund av glädje och ljus.

Människor på flykt lever ofta i stor utsatthet och otrygghet. Svenska kyrkan Malmö har därför som en del i det diakonala arbetet, försökt att stötta familjer och ge dem en andhämtning i den svåra press som många lever under.

Det är med stor bestörtning Svenska kyrkan Malmö konstaterar att polisen inte längre respekterar att kyrkan är en trygg plats för alla, vilket är en gammal tradition över hela världen.

- Kyrkan är inte längre en fredad zon och denna händelse kommer att påverka människor på flykt som sökt en fristad i Sverige. Förutsättningarna för kyrkan att utföra sitt uppdrag – att stå vid de utsattas sida – ändras. Även andra sociala stödverksamheter för denna grupp riskerar att påverkas. Vi är djupt oroade över denna utveckling, avslutar Per Kristiansson.

För mer information kontakta:

Per Kristiansson, präst Malmö tel: 040-27 92 23

Håkan E Wilhelmsson t f kyrkoherde Malmö tel: 073-980 9800

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

Kommentarer (3)

  Jag läser med förtvivlan om polisen som hämtar papperslösa i Svenska Kyrkans lokaler eller under dess beskydd. Jag blir helt förtvivlad - jag tänker om jag själv skulle befinna mig i nöd eller på flykt i annat land så skulle en kyrka vara dit jag sökte mig för att få en slags respit eller en stund av trygghet. Jag hann inte med att kommentera detta när det hände, men läser det nu i efterhand och det är med avsky jag tar del av polisens ingripande. Jag har stor respekt för polisen och de har ett tufft jobb idag med alla terror-hot och ett samhälle som sätter press på rätts-väsendet. Men det är DÄR polisen skall finnas och sätta in resurser - inte jaga familjer och barn som i förtvivlan försöker få lite trygghet. Mitt hjärta gråter samtidigt som jag blir rädd för vilket samhälle vi är på väg att bli - eller redan är...

  - Viola Harrysson - 2017-08-28 23:54 CEST

  Hej Viola!

  Tack för din kommentar och ditt engagemang i frågan. Vi är många som delar oron över det som pågår i vår värld just nu. Kyrkan arbetar aktivt för att finnas som stöd i samhället, såväl här hemma i Malmö som ute i världens oroshärdar. Svenska kyrkan Malmös vision är att bidra till världens fred. Förhoppningen är att vägen till fred börjar där vi står och att vi alla genom små steg bidra till större frid och fred i samhället.

  Svenska kyrkan respekterar de politiska beslut som fattas i demokratisk ordning och har inte för avsikt att ställa sig utanför lagen. Kyrkan har ett bra samarbete med myndigheter och andra offentliga aktörer genom olika samarbetsorgan, till exempel genom ”kyrka och polis i samverkan”.
  Den stora frågan är inte den så kallade kyrkofriden som nu debatteras i medierna. Frågan som bör diskuteras är istället hur ingripanden vid till exempel omhändertagande kan göras så skonsam som möjligt och med barnens bästa i åtanke. Här hoppas vi att Svenska kyrkans erfarenhet av att arbeta nära människor som ska utvisas kan vara av nytta.

  Har du fler frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig.

  Vänliga hälsningar
  Svenska kyrkan Malmö
  genom Kommunikationsenheten

  - Svenska kyrkan Malmö - 2017-08-29 10:13 CEST

  Polisen gör sitt jobb! Vi måste kunna utvisa människor som befinner sig olovligen i Sverige utan att det ständigt ska kritiseras. Jag tror inte att någon av oss vill leva i ett land där mäbniskor från hela världen helt utan vidare förklaring bosätter sig permanent. De problem vi ser i Sverige idag är till stor del resulatatet av den oansvarslösa flyktingpolitik som bedrivits under lång tid.
  Kyrkan är och ska inte vara en fredad zon! Hoppas att många följer mitt exempel och kliver ur svenska kyrkan samt slutar betala kyrkoskatten om det är sånhär kyrkan agerar och förhåller sig då det kommer till lag och rätt!
  H//

  - Anna Paasonen - 2017-10-29 09:17 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy