Skip to main content

Svenska kyrkan Malmö erbjuder rum för samtal mellan polis och demonstranter!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 09:51 CEST

Svenska kyrkan värnar om ett öppet demokratiskt samhälle. Polisen har ett särskilt uppdrag att värna de demokratiska fri- och rättigheterna. Med anledning av händelserna den 23/8 på Limhamn i Malmö erbjuder Svenska kyrkan Malmö rum för dialog och samtal med demonstranter. Anders Ekhem, kyrkoherde i Svenska kyrkan Malmö och ordförande i Malmö kristna råd, understryker att Svenska kyrkan Malmö och Malmö kristna råd har fortsatta förtroende för polisens uppdrag och arbete. 

I samband med Svenskarnas Partis valmöte på Limhamns torg beslöt Svenska kyrkan Malmö att hålla en gudstjänst i Limhamns församlingshus med temat ”Gör inte skillnad på människor”. Svenska kyrkan Malmö öppnade upp Limhamns församlingshus där poliser, media och demonstranter tillsammans fick möjlighet till toalett, vatten och lite vila i detta tillgängliga hus. 

Svenska kyrkan Malmö välkomnar att händelserna på Limhamns torg förra lördagen, den 23 augusti, genomlyses noggrant och seriöst. De situationer som uppstod vid detta tillfälle där polis enligt vittnen inte agerat på ett korrekt sätt, ska utredas av dem som har det till uppgift. Det är inte Svenska kyrkans uppgift att ta ställning, utan att dela sorgen över det som gick fel då människor uppenbart kom till skada. Svenska kyrkan värnar ett öppet demokratiskt samhälle, som inte minst i Malmö innebär en stad i stor mångfald. Polisen har ett särskilt uppdrag att värna de demokratiska fri-och rättigheterna och genom att de kritiskt granskar sitt eget agerande kan samhället ha ett fortsatt förtroende för detta uppdrag. Det är också viktigt för Svenska kyrkan att uttrycka sitt fortsatta förtroende för polisen i Malmö.

Samtal och dialog är också en förutsättning för ett demokratiskt fungerande samhälle. Det är därför med glädje Svenska kyrkan tar del av Patric Heimbrands (SDS/åsikter den 28/8) vilja att få igång en dialog med demonstranter. Eftersom Limhamns församlingshus ligger vid Limhamns torg, som stod i centrum för förra lördagens händelser, erbjuder Svenska kyrkan församlingshuset som en plats att föra denna nödvändiga dialog och dessa samtal. 

Vänliga hälsningar
Anders Ekhem

-------------------------------
Ovanstående är även sänt den 28/8 som ett öppet brev och inbjudan till Polisen i Malmö från Svenska kyrkan Malmö. Det är skickat till Länspolismästare Jarl Holmström, Polismästare Håkan Jarborg Eriksson, Polisintendent Patric Heimbrand, Polisintendent Susanna Trehörning. 


Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt ett kansli. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy