Skip to main content

Bilsporten ska lära av Björks överklagan

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 11:00 CET

Turerna har redan varit många kring den överklagan som tävlingsföraren Thed Björk lämnade in efter finalen i STCC. Ärendet går nu åter tillbaka till Juridiska Kommittén för att sakfrågan ska prövas så snart som möjligt och det för sista gången.

Svenska Bilsportförbundets Juridiska Kommitté (JK) har redan haft ärendet på sitt bord en gång. Beslutet då blev att återförvisa det till Disciplinnämnden (DN), som är första instans. JK ansåg att det räckte med att konstatera att det av domarjuryns anteckningar framgick att Thed Björk hade meddelat att han tänkt överklaga inom föreskriven tidsfrist. Därför skulle ärendet åter till DN för behandling.

Det är nu gjort och DN förklarar jäv enligt gemensamma regler. Två ledamöter av sex är skiljaktiga
- Ärendet går nu tillbaka till JK och jag har idag talat med JK:s ordförande Nils-Ove Äng och försäkrat mig om att kommittén kommer att pröva sakfrågan så snart alla handlingar kommit in från berörda parter, säger förbundsordförande Kåge Schildt.

Ärendet har dragit ut på tiden och är ännu inte avgjort.
- Det är naturligtvis viktigt att den enskildes rättssäkerhet tillvaratas på ett korrekt sätt. Men här har ett antal olika omständigheter gjort att ärendet bollats fram och tillbaka mellan våra juridiska instanser och det är inte acceptabelt, fortsätter Kåge Schildt.
- Vi kommer snarast att sätta oss ner med både DN och JK för att säkerställa att liknande situationer inte uppstår igen.

Efter att JK meddelar sitt slutliga beslut kring Thed Björks överklagan har båda parter möjlighet att överklaga en sista gång till högsta instans, RIN (Riksidrottsnämnden). Om så sker är det RIN som väljer om ärendet tas upp till behandling eller ej.

__________________________________________________________________________________
Svenska Bilsportförbundet har som ändamål att främja och administrera landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet. Totalt har drygt 20 000 förare giltig tävlingslicens, och antalet licensierade funktionärer är ungefär lika stort.
Antalet medlemmar som tillhör klubbar anslutna till Bilsportförbundet är cirka 107 000, fördelade på 470 klubbar. Sedan 1962 är Svenska Bilsportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.
Varje år arrangeras i Sverige bilsporttävlingar som ingår i VM eller EM.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy