Skip to main content

Svenska Downföreningens vison, verksamhetsidé och målområden

Blogginlägg   •   Nov 10, 2016 09:01 CET

Vår vision

Svenska Downföreningen tror på alla människors potential och lika värde. Vi strävar mot ett samhälle där människor med Downs Syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar.

Med rätt förutsättningar i form av stöd från ett upplyst och engagerat samhälle kan personer med Downs Syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling.

Vår verksamhet

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar

Våra målområden

  1. Engagerade medlemmar
  2. Samhällspåverkan
  3. Öka kunskapen om Downs syndrom
  4. Främja forskning och utveckling
  5. En stark organisation

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy