Skip to main content

Taggar

svenska downföreningen

#rockasockorna

upp-priset

fosterdiagnostik

ADHD och Autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

Avd Norrbotten

Avd Stockholm

Avd Väst

Avd Uppsala

Avd Västerbotten

LÄTTLÄST Till minne av Eric och Dante

LÄTTLÄST Till minne av Eric och Dante

Dokument   •   2018-11-14 15:28 CET

Downs syndrom och autism eller ADHD - LÄTTLÄST
Autism och ADHD vid Downs syndrom

Autism och ADHD vid Downs syndrom

Dokument   •   2018-11-07 09:45 CET

Om Downs syndrom

Om Downs syndrom

Dokument   •   2017-09-14 14:20 CEST

Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik, Snif, har producerat broschyren. Utgivningsår 2017. Svenska Downföreningen ingår i Snif tillsammans med FUB (Förening för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), genetisk vägledare, barnmorskor, läkare, etiker m fl. Broschyren kan läsas av blivande föräldrar, de som arbetar inom vården och andra intresserade. http://snif.one/

Sommarläger 2017 från 18 år Kost, motion, hälsa och självrepresentation