Skip to main content

Taggar

svenska downföreningen

senaste nytt

Funktionsrätt

#rockasockorna

babyläger

upp-priset

fosterdiagnostik

ADHD och Autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

DS och Alzheimers

Avd Kalmar

Avd Norrbotten

Avd Gotland

Avd Gävleborg

Avd Stockholm

Avd Skåne

Avd Södermanland

Avd Värmland

Avd Väst

Avd Västerbotten

Avd Västernorrland

Avd Östergötland

Statistik för smittspridning på LSS-boenden saknas

Statistik för smittspridning på LSS-boenden saknas

Nyheter   •   Maj 07, 2020 10:59 CEST

Socialstyrelsen har inga signaler på allvarlig smittspridning av coronaviruset på landets LSS-boenden. Men en samlad nationell bild saknas – och bland intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning är oron stor. – Den här gruppen kommer alltid i skymundan, säger Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen.

Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Nyheter   •   Apr 27, 2020 09:29 CEST

Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

​FN och funktionsrättsorganisationer lanserar undersökning om åtgärder kring Covid-19 och mänskliga rättigheter

​FN och funktionsrättsorganisationer lanserar undersökning om åtgärder kring Covid-19 och mänskliga rättigheter

Nyheter   •   Apr 22, 2020 11:44 CEST

Nu lanserar sex internationella funktionsrättsorganisationer, med stöd från FN, ”Covid-19 Disability Rights Monitor” för att skapa en samlad bild över hur olika länder gör för att inkludera och skydda sina medborgare med funktionsnedsättningar i de åtgärder som vidtas i samband med Coronapandemin.

Nu kan du bli månadsgivare!

Nu kan du bli månadsgivare!

Nyheter   •   Apr 17, 2020 12:09 CEST

Nu kan de som vill stödja vår verksamhet bli månadsgivare. Det är ett enkelt sätt att bidra till föreningen för den som vill göra stor nytta. Regelbundna gåvor underlättar vår planering och ger oss bra förutsättningar att bedriva vår verksamhet. Vi hoppas att möjligheten till autogiro ska underlätta för personer att stödja vår verksamhet

Metylering som påverkar hjärnans utveckling vid Trisomi 21

Metylering som påverkar hjärnans utveckling vid Trisomi 21

Nyheter   •   Apr 14, 2020 08:19 CEST

Niklas Dahls och Anna Falks forskargrupper i Uppsala och Stockholm undersöker hjärnans utveckling vid Trisomi 21. I omogna nervceller med Trisomi 21, motsvarande utvecklingen hos ett 10 veckors foster respektive ett 20-30 veckors foster, har de identifierat metylering av gener med stor inverkan på hjärnans utveckling.

Debatt: Smittskyddspeng krävs för riskgrupper

Debatt: Smittskyddspeng krävs för riskgrupper

Nyheter   •   Apr 07, 2020 10:09 CEST

Regeringen måste agera för att införa smittskyddspenning och närståendepenning för att underlätta den akuta situationen för personer i riskgrupper och närstående. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Forskningspolitiken ska syfta till ett samhälle för alla

Forskningspolitiken ska syfta till ett samhälle för alla

Nyheter   •   Apr 02, 2020 14:24 CEST

I dag publicerade tidningen Curie Funktionsrätt Sveriges debattartikel om hur viktigt det är att forskningen bidrar till ett inkluderande samhälle. Artikeln är en kommentar till den forskningspolitiska propositionen.

Sommarläger 2020

Nyheter   •   Apr 01, 2020 09:48 CEST

Debatt: Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till

Debatt: Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till

Nyheter   •   Mar 24, 2020 15:14 CET

Civilsamhället har en viktig roll att fylla för att klara krisen. Vi vädjar till kommuner och regioner om möjlighet att skjuta upp årsmöten tillsvidare utan att föreningsstödet äventyras. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Debatt: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning

Debatt: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Mar 24, 2020 09:58 CET

Det skapar stora problem för föräldrar till ungdomar i gymnasiesärskolan när skolan stänger. Regeringen måste se till så att föräldrarna får stöd för att kunna fortsätta arbeta, och så att de får ersättning när de inte kan det, skriver Ulla Adolfsson Ordf. Autism- och Aspergerförbundet, Harald Strand Ordf. Riksförbundet Fub och Veronica Magnusson Hallberg Ordf. Svenska Downföreningen.

Malin Andersson talar på FN:s konferens inför World Downs Syndrome Day

Malin Andersson talar på FN:s konferens inför World Downs Syndrome Day

Nyheter   •   Mar 20, 2020 15:05 CET

​Malin Andersson skulle egentligen vara på plats i New York och FN-skrapan, men i rådande Corona-tider hölls FN:s konferens inför World Downs Syndrome Day över nätet istället. Och lika bra gick det.

Debatt: Rocka sockorna räcker inte - sluta begränsa!

Debatt: Rocka sockorna räcker inte - sluta begränsa!

Nyheter   •   Mar 20, 2020 07:15 CET

Regering, riksdag, regioner, kommuner och myndigheter måste sluta begränsa vår vardag. Att i tider som dessa även informera på lättläst och med AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation), och att alltid ha särskolor och omsorg med i krishantering och planer borde vid det här laget vara självklart men är, plågsamt uppenbart, inte det.

Viktigt att alla nås av information om coronaviruset

Viktigt att alla nås av information om coronaviruset

Nyheter   •   Mar 11, 2020 17:50 CET

Ang coronaviruset: Det är en absolut nödvändighet att all skriftlig information finns på lättläst, samt att alla presskonferenser både teckenspråkstolkas och direkttextas. "Funktionsrätt Sverige har 44 medlemsförbund, som organiserar personer med funktionsnedsättning och olika tillstånd. Många av dessa tillhör de grupper som pekas ut som särskilt sårbara för viruset", säger Elisabeth Wallenius.

Debatt: Regler behöver ses över för allas rätt till högre utbildning

Debatt: Regler behöver ses över för allas rätt till högre utbildning

Nyheter   •   Mar 10, 2020 15:25 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har signalerat att de anslag som fördelas för att ge stöd till studerande med funktionsnedsättning på högskola och universitet är otillräckliga och behöver höjas. Vill regeringen att personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv, måste begäran om höjda anslag få gehör, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Debatt: Är inte digital delaktighet lika viktig för alla, Ekström?

Debatt: Är inte digital delaktighet lika viktig för alla, Ekström?

Nyheter   •   Feb 12, 2020 09:14 CET

Måste personer med intellektuell funktionsnedsättning skriva in sig på förskolan för att kunna utveckla digital kompetens. Det frågar företrädare för Riksförbundet FUB, Svenska Downföreningen, Autism- och Aspergerförbundet med flera, med anledning av att utbildningen anpassad it vid Mora Folkhögskola är nedläggningshotad.

Hejaolika.se; Kaos på Försäkringskassan

Nyheter   •   Feb 04, 2020 11:04 CET

Idag har hejaolika.se en artikel med rubriken "Kaos på Försäkringskassan: 33 000 väntar på beslut om omvårdnadsbidrag". Artikeln bygger bl a på vårt, Svenska Downföreningens, öppna uttalande från juli 2019 till ansvarig minister, Socialutskottet och FK m fl. Artikeln följdes upp av P4 Värmland med en intervju med Marina Bolin som väntar på besked samt med civilminister Ardalan Shekarabi.

Äntligen går regeringen vidare med LSS - nu vill funktionsrättsrörelsen vara med från början

Nyheter   •   Jan 24, 2020 11:36 CET

”Den angelägna frågan om LSS har stått still ett år, och därför välkomnar vi att regeringen äntligen går vidare med initiativ för att förbättra den personliga assistansen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Nu när man lagt den gamla LSS-utredningen bakom sig, ser vi fram emot att den nya utredningen från början för en bredare dialog med funktionsrättsrörelsen.”

Ett steg mot en mer inkluderande skola

Ett steg mot en mer inkluderande skola

Nyheter   •   Jan 22, 2020 09:49 CET

Funktionsrätt Sverige kommenterar regeringens förslag att öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i lärarutbildningarna. ”Det här är en oerhört viktig fråga för oss", säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige. Det är klart att det är svårt att identifiera och möta behov hos mångfalden av elever om man saknar kunskap om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar får”

Familjen Kind Liss har två söner med Downs syndrom
Minskad stress-respons i hjärnceller ger bättre minne och inlärning

Minskad stress-respons i hjärnceller ger bättre minne och inlärning

Nyheter   •   Dec 16, 2019 08:05 CET

Celler kan aktivera den integrerade stress-responsen (ISR) som svar på olika sorters stress. ISR minskar proteinsyntesen och prioriterar proteiner som kan åtgärda stressen. Då bildar cellerna i hippocampus färre proteiner som behövs för att lagra minnen. Forskare i USA blockerade ISR i en musmodell av Downs syndrom och detta normaliserade proteinsyntesen, långtidsminnet och synaptisk plasticitet.