Skip to main content

​Riksdagsseminarium 13 mars: Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning

Nyhet   •   Jan 30, 2019 10:03 CET

På kort tid har två unga människor med Downs syndrom mist livet under tragiska omständigheter.
Vilka lärdomar kan vi dra av fallen för att förhindra att det händer igen?
Vad kan samhället konkret göra för att stärka och utveckla den mänskliga säkerheten för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning?
Kan specifik diagnoskunskap bidra till ökad förståelse och beredskap?

Riksdagsseminarium onsdagen den 13 mars kl 12:00-14:00

Moderatorn Willy Silberstein för en dialog med våra talare genom samtal och paneldiskussioner

Arrangör: Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C) i samarbete med Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan

Seminariet kommer vara öppet för allmänhet och media och inleds med en lättare lunch. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. Mer info om anmälan och detaljerat program presenteras i slutet av februari. Seminariet kommer även att livesändas. Se mer information om bakgrund och frågeställningar nedan. 

Eventuella frågor besvaras av Irma Nordenfelt irma.nordenfelt@svenskadownforeningen.se


Våld och övergrepp
Personer med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Området är fortfarande relativt outforskat och Brottsförebyggande rådets rapport[1] från 2007 sammanfattas med orden ”osynlighet, sårbarhet och beroende”. Rapporten pekade på stora kunskapsluckor kring utsattheten bland personer som har svårt att själva berätta om sin utsatthet. Den efterlyste också ökad kunskap inom rättsväsendet om funktionshindrades olika livsvillkor och deras sätt att berätta och reagera. Vad har hänt på området de senaste 10 åren?

Språk och kommunikation
Många medborgare med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning har ett normbrytande sätt att kommunicera och reagera och kan ha ett annorlunda konsekvenstänk. Språk och kommunikation påverkar hur vi uppfattar vår verklighet och är många gånger en nyckel till självständighet. Trots att det finns minst 150 000 AKK-användare[2] i Sverige saknas lagstiftning som säkerställer dessa individers rätt till språk och kommunikation. Ett stärkande av medborgarnas tillgång till språk och kommunikation samt ökad kunskap hos myndigheter och allmänhet om de olika kommunikationssätten, skulle inte bara stärka demokratin, utan också individernas möjligheter till fullt deltagande i samhället.

Mänsklig säkerhet
Ur ett utvecklingsperspektiv utgör skydd och empowerment huvudaspekterna av mänsklig säkerhet, med betoning på människors rättigheter och behov. Det handlar enkelt uttryckt om att skydda människor från fara och ge dem möjlighet att utveckla sin potential och till fullo delta i samhället. Skydd och empowerment är ömsesidigt förstärkande. Båda anses nödvändiga i de flesta situationer.

Frågeställningar:

Hur skapar vi en säker vardag för medborgare med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning?

Hur kan samhällsstödet utvecklas för att bättre tillgodose behoven hos de som har ett normbrytande konsekvenstänk?

Vilka risker ser vi särskilt för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning och hur vänder vi dem till utveckling av skydd och empowerment?

Hur stärker vi rätten till språk och kommunikation för medborgare med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning och hur kan samhällsinformationen anpassas för målgruppen?

[1]Våld mot personer med funktionshinder, Rapport: 2007:26, Lotta Nilsson, Olle Westlund

[2] AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Vanliga former av AKK är tecken som stöd, bilder, symboler, konkreta föremål, talande hjälpmedel och datorer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.