Skip to main content

Riksdagsseminarium 13/3: Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2019 13:37 CET

På kort tid har två unga människor med Downs syndrom mist livet under tragiska omständigheter. Vilka lärdomar kan vi dra av fallen för att förhindra att det händer igen? Vad kan samhället konkret göra för att stärka och utveckla den mänskliga säkerheten för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning? Kan specifik diagnoskunskap bidra till ökad förståelse och beredskap? 

Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C) arrangerar i samarbete med Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan ett seminarium i Riksdagen den 13e mars kl 12-14, om Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning.

Kunskapen kring att medborgare med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar kan ha ett normbrytande sätt att kommunicera och reagera och att de kan ha ett annorlunda konsekvenstänk är generellt låg i samhället. Först på senare tid har vår målgrupp börjat ta plats och synas, men det är inte lätt att göra sin röst hörd om tillgången till att utveckla språk och kommunikation är begränsad.

När det gäller Eric går det inte att undvika tanken om vad som hade hänt om de poliser som kom till platsen hade haft mer kunskap, till exempel kring hur personer med Downs syndrom kan tänkas agera, reagera och kommunicera.

När det kommer till fallet med Dantes försvinnande var det en makalös insats med samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och ansvariga myndigheter. Ett föredömligt arbete som alla så innerligt hoppades hade slutat på ett annat sätt. Det är väldigt vanligt att både barn, unga och vuxna med Downs syndrom försvinner, antingen genom att medvetet sticka iväg eller på andra sätt kommer bort på grund av att konsekvenstänkandet inte är på en åldersadekvat nivå. De kan då agera på ett sätt som inte är självklart för de flesta.

Det är viktigt att de som möter personer med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar, t ex de som organiserar framtida sökinsatser och ställer frågor till anhöriga, har med sig ett ”diagnosperspektiv”, det vill säga medvetenhet om hur en person med Downs syndrom kan tänkas reagera och inte.

Seminariet kommer utifrån detta att fokusera på följande punkter:

Hur kan myndigheternas beredskap förbättras? Exempelvis skulle berörda myndigheter kunna ha bättre beredskap i frågor som rör krissituationer för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning, men vad innebär det?

Befintliga forskningsresultat behöver spridas, men hur? Det finns redan nu en hel del befintliga forskningsresultat på området, och vi vill att de sprids. Hur kan man arbeta med det, och även se till att framtida forskning ska spridas och tas till vara på yrkeshögskoleutbildningarna?Hur stöttar vi mer forskning på området?

Hur driver vi rätten till kommunikation framåt? Vi anser att en översyn av språklagen är nödvändig. Hur ska de 150 000 medborgare som använder alternativa och kompletterande kommunikationssätt få samma rätt att tillägna sig svenska språket eller det kommunikationssätt som passar dem, som alla andra medborgare?

Seminariet kommer att kunna ses live på: https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige/

Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.