Skip to main content

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar

Nyhet   •   Jan 07, 2018 16:28 CET

Sömnstörningar orsakade av hinder i övre luftvägarna är mycket vanliga hos personer med Downs syndrom i alla åldrar. Sömnstörningar kan bland annat leda till försämrad tillväxt, sämre kognitiv utveckling, beteendeproblem, psykisk ohälsa och PAH.

European Respiratory Society har gjort systematiska genomgångar av publicerade forskningsrapporter om hur man diagnosticerar och behandlar sömnrelaterad andningsstörning, dels hos barn i åldern 1 månad – 2 år, dels hos barn i åldern 2 år – 18 år. Rapporterna sammanfattar det vetenskapliga stödet och de rutiner som tillämpas av medlemmarna. Downs syndrom är den största av sex respektive sju grupper som alltid prioriteras för utredning och behandling av sömnrelaterad andningsstörning:

ERS statement on obstructive sleep disordered breathing in 1- to 23-month-old children. (2017, Dec. PMID29217599, hela artikeln hos ERS Journals)

Abstract: [..] Children with [..] as well as children with SDB (Sleep Disordered Breathing) and complex conditions (e.g. Down syndrome, Prader-Willi syndrome) will benefit from treatment.

Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: diagnosis and management. (2016, Jan. PMID26541535, hela artikeln hos ERS Journals)

Abstract: [..]
Children with [..], and children with complex conditions (e.g. Down syndrome and Prader-Willi syndrome) all appear to benefit from treatment.

Två större studier har nyligen bekräftat att föräldrar inte klarar att avgöra om ett barn med DS har sömnrelaterade andningsstörningar, baserat på de symptom som de kan observera:

Accuracy of Parental Perception of Nighttime Breathing in Children with Down Syndrome. (2017, Sep: Friedman NR, Ruiz AG, Gao D, Ingram DG., PMID28871845)

Conclusion: Parents of DS children are unable to predict the presence or absence of OSA by nighttime symptoms, nor are they able to determine its severity.

Predicting the presence of sleep-disordered breathing in children with Down syndrome. (2017, Aug: Nehme J, LaBerge R, Pothos M, Barrowman N, Hoey L, Monsour A, Kukko M, Katz SL. PMID28735906)

Conclusions: SDB is highly prevalent at all ages in children with Down syndrome. Symptoms did not predict SDB in this population, although gastroesophageal reflux may mimic SDB, which indicates that clinicians should continue to perform ongoing surveillance for SDB throughout the lifespan of children with Down syndrome.

Föreningen har tidigare rapporterat om en studie som visade att skolbarn med DS och obstruktiva sömnapnéer (OSA) hade sämre verbal förmåga än barn med DS som inte hade OSA. Det har sedan dess gjorts en studie på barn i förskoleåldern. Den visar på ett negativt (motsatt) samband mellan sömnstörningar och storleken på det aktiva ordförrådet hos barn med DS redan i förskoleåldern. Ju mindre sömnstörningar desto större ordförråd:

Sleep Disturbance and Expressive Language Development in Preschool-Age Children With Down Syndrome. (2015 Dec: Edgin JO, Tooley U, Demara B, Nyhuis C, Anand P, Spanò G., PMID26435268, PMC4626407)

Vårdprogrammet för Downs syndrom (0-18 år) säger sedan 2013 att ”Om inte förr bör alla barn med DS någon gång innan 4 års ålder genomgå en nattlig registrering.” Det finns goda skäl att bevaka sömnkvalitén med sömnstudier också för vuxna personer med DS.

Tidigare på Svenska Downföreningens hemsida:

Uppskattad föreläsning om andningsstörning 27 mars (Mar 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring vid Alzheimer (Feb 2014)

Effekterna av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)

WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy