Skip to main content

LSS handlar inte bara om assistans

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 11:01 CET

Debattartikel från Svenska Downföreningen2018-03-21

LSS handlar inte bara om assistans

Beslut om insatser enligt LSS skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, men även mellan olika handläggare inom samma kommun. Svenska Downföreningen menar att en legitimation för LSS-handläggare kan vara ett sätt att kvalitetssäkra handläggningen av ansökningar och tillämpningen av LSS som princip.

Den senaste tiden har LSS, Lagen om stöd och service debatterats flitigt. Inte minst med anledning av att delar av utredningens förslag om LSS som handlar om assistans läckte ut i februari, men också med anledning av att vi fick en ny minister med ansvar för frågan den 8 mars, Lena Hallengren.

Vi på Svenska Downföreningen tycker att det är olyckligt att debatten till största del handlar om insatsen personlig assistans. LSS-lagen omfattar nio andra insatser som är lika viktiga för dem som berörs.

LSS är en rättighetslagstiftning som syftar till att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

I samtal med och i undersökningar bland våra medlemmar framkommer en tydlig bild av att beslut om insatser inom LSS skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet man bor, men även mellan handläggare till handläggare inom samma kommun.Kommunerna och även handläggare tolkar LSS olika, helt enkelt. För vår målgrupp innebär det att två personer med likvärdiga behov kan få helt olika beslut om insatser.

Sverige har skrivit under Funktionsrättskonventionen som bland annat lyder ”inget land får försämra uppnådda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning”. Vi ser ofta exempel på att personer med Downs syndrom inte längre får den rätt till stöd och insatser som lagen föreskriver. Vi ser också att kommunerna genom sina beslut ofta och uppenbart försämrar LSS intentioner.

Vi driver den övergripande frågan kring LSS tillsammans med Funktionsrätt Sverige, men från Svenska Downföreningens sida vill visärskilt lyfta fram två områden som är av stor vikt för vår målgrupp;

Det är viktigt att LSS-handläggarna har kunskap om LSS som den rättighetslag den är, till skillnad från annan lagstiftning.

Vi önskar en legitimering av LSS-handläggare, likt en lärarlegitimation. Legitimationen ska innebära att handläggarna har en dokumenterad kunskap om LSS samt om olika funktionsnedsättningar, men också en förståelse för individuella skillnader, för att kunna fatta bra individbaserade beslut om insatser.Detta för att kvalitetssäkra handläggningar av ansökningar om LSS-insatser och tillämpningen av LSS som princip, för att få till ståndlikvärdiga bedömningar för likvärdiga behov i hela landet samt att besluten blir individanpassade. Personer med Downs syndrom är lika olika som personer utan funktionsnedsättning . Legitimeringen är viktig för att kunna stärka handläggarnas roll i förhållande till kommunernas politiska självstyre och budgetprocess.

Eftersom LSS är en rättighetslagstiftning kan man överklaga besluten. Men, det är en sak att ha rätt och en helt annan sak att få rätt. För vår målgrupp är det ofta en Davids kamp mot Goliat.

Av de 10 insatser som LSS omfattar finns det endast möjlighet till juridisk hjälp i en (1), och det är personlig assistans. För att kunna driva en överklagan av ett beslut måste man många gånger antingen själv vara jurist eller anlita en jurist. Vi vill att alla personer som omfattas av LSS ska ha rätt till juridiskt stöd inom insatsen Råd och Stöd för att föra sin talan. Sverige är en rättsstat och rättssäkerheten ska omfatta alla medborgare.

Veronica Magnusson Hallberg Ordförande Svenska Downföreningen

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.