Skip to main content

Dubbelt så många omkomna drunknade i år

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2016 12:03 CEST

Sammanställning av omkomna genom drunkning under april 2016

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 12 personer omkom genom drunkning under april i år jämfört med 7 under april 2015.

Under årets fyra första månader har totalt 39 personer drunknat mot 19 under samma period förra året. Snittet för åren 2011 till 2015 för perioden januari till april är 22 drunknade.

Det höga antalet drunknade i år kan till del förklaras av det stora antalet isolyckor under perioden, 17 stycken (fyra stycken under 2015). Även fritidsbåtsolyckorna har ökat något.

I och med det varma vädret som nu kommit i stora delar av landet kan fler förväntas söka sig till hav och sjö vilket är positivt. Tyvärr innebär en ökad riskexponering också att risken för vattenolyckor ökar.

Även om lufttemperaturen är behaglig så är vattnet fortfarande kallt. Yttemperaturen runt kusterna är under 10 grader och i insjöarna marginellt något högre. Om man faller i vattnet från land eller båt är risken för nedkylning stor och behovet av snabb hjälp avgörande. Under 2015 överlevde minst åtta personer och i år har redan två personer överlevt tack vare att de själva hade möjlighet att larma via telefon i vattentätt fodral.


2016april2015
7Övriga2
3Fritidsbåt2
1Is-
-Bad3
1Fartyg-
12Totalt7

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under april 2016 kan läsas i bifogade dokument eller på www.svenskalivraddningssallskapet.se.


Ytterligare information: Anders Wernesten 070 592 95 67

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy