Skip to main content

​Everyday lifesaver education programme - Allas rätt till vattenkunskap

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 11:17 CEST

Många invandrarbarn och ungdomar kan inte simma och har inte kunskaper i vattensäkerhet. Svenska Livräddningssällskapet med ekonomiskt stöd från Postkodslotteriets idrottsstiftelse har därför startat projektet Everyday lifesaver education programme - Allas rätt till vattenkunskap, med mål att förebygga och förhindra drunkningstillbud hos nyanlända och flyktingar framför allt barn och ungdomar.

Främsta orsaken till att barn inte kan simma är rädsla för vatten samt att barnen kommer från ett annat land där simkunnighet inte är en del av kulturen. Erfarenheter från tillbud visar att invandrarbarn och ungdomar är utsatta för betydande risker då de vill efterlikna sina svenska kamrater men inte har nödvändig kunskap. Många invandrarbarn och ungdomar har svårigheter att ta del av den simundervisning som arrangeras bland annat på grund av språk och etnisk bakgrund. Drunkningsolyckor är också den vanligaste dödsorsaken hos barn 1-6 år.

Under projektet kommer Svenska Livräddningssällskapet att utbilda 20 nyanlända till simlärare och ge dem utökad kunskap i livräddning. Genom mentorsstöd ska sedan dessa kunna starta simskolor och verksamheten Junior Livräddare på olika platser i Sverige.

Via samarbete med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv ska simskolorna också ge möjlighet till andra aktiviteter såsom fiske, kajakpaddling med flera aktiviteter.

Mål med projektet

- Förebygga och förhindra drunkningstillbud hos nyanlända och flyktingar framförallt barn och ungdomar.

- Ge målgruppen verktyg att vistas i den svenska naturen utan att utsätta sig för risker i närheten av vatten.

- Genom utbildning i simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet ge barn och unga möjlighet att skapa aktiviteter och mening i vardagen.

Den 30/5 till den 5/6 samlas 20 deltagare på Dömle Herrgård i Deje, Värmland, för att genomgå den första delen i simlärarutbildningen. Därefter ska de på sina hemorter starta och genomföra verksamheter. De 20 deltagarna kommer från Jämtland, Skåne, Örebro, Västra Götaland och Värmland.


Ytterligare information:

Annica Karlsson, projektledare Svenska Livräddningssällskapet, 076 941 14 61

Mona Lisa Wernesten, Utbildningsansvarig Svenska Livräddningssällskapet, 076 941 14 63

Martin Kihlström, PostkodLotteriets Idrottsstiftelse, 070 304 80 99.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.