Skip to main content

Färre drunknade i juli i år

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2015 11:44 CEST

Sammanställning av omkomna genom drunkning under juli 2015

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 23 personer omkom genom drunkning under juli i år jämfört med 39 personer under juli 2014. Totalt har 61 personer omkommit t.o.m. juli i år genom drunkning jämfört med 91 under 2014.

2015Juli2014
6fritidsbåt 3
11bad 29
6övriga 7
23 totalt 39

Det, i stora delar av Sverige, kalla vädret i juni och juli har inneburit att färre exponerats för risker vid vatten. Exempelvis har badolyckorna minskat under juli i år jämfört med juli 2014 med 18 personer.

Totalt under juni och juli i år har 40 personer drunknat jämfört med 61 personer under samma månader 2014.

Av de drunknade i juli är 17 män, 2 kvinnor och 4 barn.

Kortfattad beskrivning av omkomna genom drunkning under juli 2015 samt jämförelser med tidigare år återfinns i bifogade word-fil.

Ytterligare information
Anders Wernesten 070 592 95 67

Mer information om antalet drunkningar i år per månad samt statistik för tidigare år kan hittas på Svenska Livräddningssällskapets hemsida,

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet/drunkningsstatistik

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy