Skip to main content

Ökat antal isolyckor 2016

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 08:00 CET

Enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning har 115 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2016. 20 av dessa personer omkom i isrelaterade drunkningsolyckor, det är en ökning med hela 16 personer från 2015.

Under 2016 hade vi det är det högsta antalet isrelaterade olyckor sedan 2005. Samtliga som förolyckats i isolyckorna är män och hälften är 70 år eller äldre. 7 av olyckorna skedde i samband med fiske, 6 av olyckor i samband med skridskoåkning. Majoriteten, 15 stycken, av isolyckorna skedde mellan januari och mars 2016.

En farhåga för 2016 var att en stor del av de nyanlända skulle kunna uppenbara sig i statistiken. Det visade sig glädjande nog inte besannas. Endast två dödsfall till följd av drunkning går att härleda till gruppen nyanlända.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision när det gäller antalet omkomna genom drunkning. Sammanställningen över antalet drunknade har visat på en långsiktig minskning. De 115 drunkningsolyckor som skedde under 2016, är 7 färre än under 2015 då 122 personer omkom.

Ytterligare information:

Mikael Olausson Områdesansvarig säkerhet 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Karin Brand Generalsekreterare 08-120 102 44 karin.brand@sls.a.se

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet/drunkningsstatistik 

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy