Skip to main content

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under november 2017

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2017 08:00 CET

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 0 personer mist livet genom drunkning under november i år jämfört med 2 personer under november 2016. Snittet för november för den senaste 18-års perioden är 5 personer. Totalt har 85 personer omkommit i år genom drunkning. Under samma period förra året omkom totalt 115 personer. Snittet för det senaste 17 åren är 104 omkomna per år.


2017 november 2016
0 fritidsbåt 0
0 is 1
0 bad 0
0 övriga 1
0 totalt 2

Svenska Livräddningssällskapet har en Nollvison för antalet omkomna till följd av drunkning på grund av okunskap. Vid en tillbakablick så går det inte att finna en nolla i protokollet för november sedan den säkerställda dokumentationen från år 2000 som också sticker ut med 12 stycken vilket är det högsta antalet sedan dess. Att notera siffran noll vid ett enstaka tillfälle är naturligtvis glädjande. Det visar på att flera samverkande faktorer sannolikt har kuggat i varandra och att det viktiga och betydelsefulla arbete som flera organisationer, myndigheter och förenigar bidrar med i strävan att rädda liv klaffar vid gynnsamma omständigheter.

Kedjan som räddar liv vid drunkning bygger på att flera kända faktorer som leder till drunkning identifieras och motverkas. I första hand genom ett gediget och systematsikt förebyggande arbete i kombination med observanta iakttagelser, ofta från allmänheten, med ett tidigt larm till 112 som följd, det ger blåljuspersonal och frivillig organisationer det nödvändiga utrymme som kan göra skillnad på liv eller död.


Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Men kan man som allmänhet inte göra något för att förbättra situationen för den nödställde?

Absolut, om man känner sig trygg att ingripa! Man ska alltid tänka på sin egen säkerhet och därför ska man alltid ropa på hjälp för att påkalla uppmärksamheten från fler personer i närheten. Avgörande faktor för överlevnad vid drunkning är ett snabbt agerande, där den nödställde förses med flythjälpmedel och fria luftvägar. Har personen varit undervattnet och är medvetslös, är det helt avgörande att så snabbt som möjligt ge den nödställd tidiga inblåsningar och hjärt- och lungräddning(HLR).

Novembers nolla är ett bevis för att det är möjligt att ingen ska behöva förolyckas i vatten tillföljd av okunskap och att det är väldigt många som gör stora, viktiga och bra insatser i samband med visstelse i, på och vid vatten. Det är också ett kvitto på att nollvisonen tjänar sitt syfte och att det är högtid för beslutsfattare på riksnivå att anta Nollvisonen som en ledstjärna i en Nationell Strategi för Drunkningsprevention.

”En gång ingen gång, två gånger en vana”. 2016 visade en nolla för december månad. Lyckas vi befästa tendensen för 2017 så kanske vi tillsammans är på väg att bryta trenden och åstadkomma ett historiskt genombrott, en dubbel nolla!

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckan med dödlig utgång under november 2017

Inga inträffade incidenter med dödlig utgång som går att härröra till det kriterier Svenska Livräddningssällskapet har för sammanställningen.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning 0769-41 14 65

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands - exklusive suicid. 

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.