Skip to main content

Sammanställning av drunkningsolyckor under juni 2013

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 10:04 CEST

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 14 personer omkom genom drunkning under juni i år jämfört med 6 personer under juni 2012. Totalt har 51 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 40 under 2012.

Juni 2013  (2012)     
Fritidsbåt   6 (2)
Bad           4 (3)
Övriga        4 (1)
Totalt      14 (6)

Översikt 2004-2013
Antal omkomna genom drunkning under juni månad.
2004  17
2005  11
2006  19
2007  18
2008   9
2009   8
2010  13
2011  13
2012   6
2013  14 

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under juni 2013 kan fås i den bifogade Word-filen eller på Svenska Livräddningssällskapets hemsida under rubriken "Fakta-Statistik".

Ytterligare information: 
Anders Wernesten 070-592 95 67


Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy