Skip to main content

Sammanställning av drunkningsolyckor under november 2013

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 07:00 CET

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 6 personer omkom genom drunkning under november i år jämfört med 3 personer under november 2012. Totalt har 120 personer omkommit i år genom drunkning vilket är 29 fler än under samma period förra året då 91 personer hade omkommit.

November 2013 (2012)
is 0 (1)
fritidsbåt 3 (0)
bad 1 (0)
övriga 2 (2)
totalt 6 (3)   

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under november 2013 kan läsas i bifogade dokument eller på SLS hemsida http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet/drunkningsstatistik

Ytterligare information: Anders Wernesten   070-592 95 67


Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy