Skip to main content

Sammanställning över drunkningsolyckor under juli 2013

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 14:30 CEST

Under juli 2013 omkom 26 personer genom drunkning jämfört med 21 personer under juli 2012. Totalt har, till och med juli, 77 personer omkommit genom drunkning jämfört med 61 personer under samma period förra året.

Juli 2013 (2012) 
Fritidsbåt 6 (8)
Bad        14  (6)
Övriga     6  (6)
Fartyg      -  (1)

Totalt     26 (21)

2 pojkar/3 kvinnor/21 män

Ytterligare information kan fås på SLS hemsida 
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/fakta-och-statistik/drunkningsstatistik.aspx

Samt i bifogade fil eller Anders Wernesten 070 592 95 67


Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera