Skip to main content

Svenska Livräddningssällskapet får 3,5 miljoner kronor i anslag för att fortsätta arbetet med säkerhet i och kring vatten för att minska antalet drunkningar

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 08:00 CET

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2017 är klar. Svenska Livräddningssällskapet får sammanlagt 3 539 500 kronor i form av dels organisationsbidrag, samt bidrag för att genomföra olika projekt. Bidraget ska i första hand användas till att utbilda juniorlivräddare, utveckla utomhuspedagogiken i simskolan samt för arbetet inom Issäkerhetsrådet.

- Bidragen vi får är otroligt viktiga för hela vår verksamhet men framför allt för att de ger oss möjlighet att utveckla befintliga områden och att starta nya. Bidragen stödjer vårt arbete i att minska antalet drunknade och genom kunskap om ett säkrare friluftsliv i, vid, och på vatten når vi många fler barn och ungdomar, som är en särskilt viktig målgrupp för oss, säger Karin Brand, generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 86 ansökningar från 25 olika organisationer om totalt belopp över 69 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

- Vi är glada att anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen ligger på samma nivå även i år. Det betyder att våra organisationer kan anordna projekt för tiotusentals barn och ungdomar där de får komma ut och röra på sig och pröva på friluftsliv, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/


För mer information, kontakta gärna:

Karin Brand, Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet 

08-120 102 44, karin.brand@sls.a.se

Ulf Silvander, Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv 

070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se


Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy