Skip to main content

Religionsfriheten lyftes fram i utrikesdeklarationen - nu behövs konkret handling

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:57 CET

"Religionsfriheten är central i ett öppet samhälle. De ökade tendenserna till växande intolerans och övergrepp mot religiösa minoriteter inger oro." Så står det i utrikesdeklarationen som utrikesminister Carl Bildt presenterade i dag. Svenska missionsrådet välkomnar att regeringen vill prioritera religionsfriheten tillsammans med övriga mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. Nästa steg är att se till att det här omsätts i praktisk handling.

- Sverige behöver bidra till att EUs handlingsplan för religions- och övertygelsefrihet genomförs både genom att påverka på EU-nivå och genom att ta egna initiativ, säger Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihetsfrågor på Svenska missionsrådet.

I Nederländerna och Storbritannien finns initiativ som regeringen kan dra lärdom av. Det nederländska utrikesdepartement har ett projekt som genomförs i fem prioriterade länder där man fördjupar analysen av situationen för religionsfrihet, förstärker den bilaterala diplomatin och stödjer enskilda organisationers projekt för att främja religionsfrihet. Det brittiska utrikesdepartementet har gjort en verktygslåda för hur ambassader kan jobba med religionsfrihet och inleder nu en process med att förstärka arbetet för religionsfriheten på ett liknande sätt utifrån att den brittiska regeringen har prioriterat upp frågan inom ramen för utrikespolitiken.

- I regeringsförklaringen lyfte statsministern fram behovet av att stärka arbetet för religionsfriheten internationellt och utrikesministern har nu lyft religionsfriheten i utrikesdeklarationen. Frågan är om det kommer att innebära en konkret prioritering av frågan inom utrikespolitiken, säger Katherine Cash.    

Kontaktpersoner:

Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihetsfrågor, 0708-454 327

Viktoria Isaksson, kommunikatör, 070-453 63 69

Svenska missionsrådet prioriterar påverkansarbete för att främja religions och övertygelsefrihet internationellt i alla dess dimensioner för alla människor.

Svenska missionsrådet är en mötesplats för samtal om kyrkors och kristna organisationers internationella ansvar. I SMR möts 36 kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.

Svenska missionsrådet, 172 99 Sundbyberg, 08-453 68 80, info@missioncouncil.se, www.missioncouncil.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy