Skip to main content

​Konferenser med övernattning ökar igen

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2017 10:00 CET

​Konferenser med övernattning ökar igen

Efter flera års stagnering ökar nu efterfrågan på konferenser med övernattning igen, enligt undersökningen Svensk Konferens och Mötesbarometer som genomförs av analysinstitutet Resegeometri. – Allt fler inser att det personliga mötet är ett av ledarens viktigaste managementverktyg, säger Sylvia Nylin, vd på Svenska Möten.

Enligt undersökningen kommer efterfrågan på möten och konferenser att öka med 1 procent nästa år. En av förklaringarna till den ökande efterfrågan är enligt Resegeometri, att Sverige befinner sig i en högkonjunktur och att många passar på att byta jobb. Som ett resultat finns ett stort antal nyanställda på svenska företag och organisationer och därmed ett ökat behov av att samlas för att få alla att jobba effektivt och mot samma mål.

Ytterligare en faktor som talar för den här trenden enligt undersökningen, är att mer än en tredjedel av de tillfrågade uppger ”Konferens med övernattning” på frågan om vad som kännetecknar en lyckad konferens.

Svenska Mötens försäljning ökade med totalt 16 procent under 2016 och konferenser med övernattning ökade med 9 procent jämfört med året innan. Samtidigt är bokningsläget 13 procent bättre inför det första kvartalet 2017.

-Siffrorna tyder på att allt fler inser att det personliga mötet är ett av de viktigaste managementverktygen för företag, säger Sylvia Nylin, vd på Svenska Möten. – Det vi ser nu är ett trendbrott mot den ökning av dagkonferenser i storstadsområdena vi haft under flera år. Nu ökar konferenser med övernattning utanför storstäderna igen.

Kontakt för mer information och bilder:
Sylvia Nylin, vd, sylvia.nylin@svenskamoten.se, 073-745 30 75
Pontus Esbo, marknads- och försäljningschef, pontus.esbo@svenskamoten.se, 070-778 04 82

Om undersökningen
Svensk Konferens och Mötesbarometer genomförs varje år bland konferensinköpare på ett urval av svenska företag av analysinstitutet Resegeometri. Respondenterna är antingen beslutsfattare eller delaktig i beslut, planering eller inköp av företagens konferensarrangemang. Undersökningen genomfördes under perioden 30 september – 7 november 2016, och total deltog 901 kvalificerade beslutsfattare i årets mötes- och konferenssammanhang.

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. Läs mer på www.svenskamoten.se