Skip to main content

Simförbundet och E.ON utlyser tävlingen Skolsimmet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:43 CEST

Alla Sveriges skolklasser i årskurserna 1, 2 och 3 inbjuds att delta i tävlingen Skolsimmet. Svenska Simförbundet med huvudsponsorn E.ON samarbetar för att utse Sveriges bästa skolor i simkunnighet. Tre skolor vinner 10 000 kronor vardera. Anmälan sker på www.skolsimmet.se.

- Tävlingen sätter fokus på att simkunnigheten hos våra barn sjunkit. Genom Skolsimmet hoppas vi att fler ska lära sig simma och förstå att det är livsavgörande att kunna simma. Samtidigt som det är roligt. Genom Skolsimmet hoppas vi stimulera och inspirera skolornas simkunnighetsarbete, säger Stina Liljekvist, sponsringschef E.ON Sverige.

Tävlingen Skolsimmet pågår från den 15 oktober 2008 till och med 15 maj 2009. Skolorna är indelade i tre olika kategorier beroende på elevantal. Bästa skola i respektive kategori vinner 10 000 kronor.

Genom att klara något av simmärkena Silverfisken, Hajen Brons eller Vattenprovet* så tar man poäng till sin skola. Anmälan till tävlingen görs på: www.skolsimmet.se. Här inrapporteras resultat och här kan man se hur man ligger till i simkunnighet jämfört med andra skolor i Sverige. På hemsidan kommer det att finnas topplistor över bästa kommun och län.

- Vi hoppas att tävlingen Skolsimmet stimulerar skolor och elever till att både testa simkunnigheten och, genom det lekfulla tävlingsmomentet, mäta sig med andra skolor i Sverige. Rektorer, lärare, administrativ personal, ja alla kan bidra till skolans resultat. Vi vet genom enkätundersökningar att skolorna tar allvarligt på att alla barn ska lära sig simma. Senast i årskurs 5 ska en elev ha uppnått målet att klara Vattenprovet, säger Jan Olsson, generalsekreterare, Svenska Simförbundet

Svenska Simförbundet och E.ON arbetar tillsammans för att öka simkunnigheten hos både barn som vuxna. Sedan 2004 har man tillsammans med simidrottsföreningarna testat drygt 27 000 skolelevers simkunnighet. Det arbetet bidrog också till att regeringen från den 1 september 2007 i skolstadgan tydligt skärpt kravet på definitionen av simkunnighet. I årskurserna 1 till 3 var simkunnigheten i genomsnitt 50 procent hos de testade eleverna. Hela 20 procent av de testade i årskurserna 1 till 3 kunde över huvud taget inte simma. Omräknat till hela Sverige skulle detta betyda att ca 60 000 barn inte ens kan simma 25 meter. Talande siffror som gör simkunnighetskampanjen Skolsimmet ännu viktigare.

* Vattenprovet går ut på att du, i enlighet med de nordiska simförbunden och livräddningssällskapen definition på simkunnighet kan "falla i vattnet och få huvudet under vattenytan, ta dig upp till ytan och därefter simma 200 m varav 50 m på rygg på djupt vatten".


För mer information kontakta Jan Olsson, generalsekreterare Svenska Simförbundet, Stina Liljekvist, sponsringschef E.ON Sverige, tel: 0706-63 50 86 och Anders Höglund, projektledare simkunnighet, tel 0763-38 28 55.