Skip to main content

Simförbundet väljer Sportivity

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 10:00 CET

Svenska Simförbundet och Sportivity – Sportbranschens tillväxtbyrå – inleder ett flerårigt samarbete med fokus på varumärkesutveckling, marknadsfrågor och eventutveckling.

Simförbundet har i sin strategiska plan för svensk simidrott 2013-2016 pekat ut huvudmål och prioriterade områden som det ska satsas på under perioden. I det ingår att utveckla svensk simidrotts varumärke. Det arbetet ska bl.a. mynna ut i ett utvecklat erbjudande till nuvarande och nya samarbetspartners, men också skapa ett större generellt genomslag för svensk simidrott.

- Vi är förstås mycket stolta över att Svenska Simförbundet, ett av Sveriges allra mest spännande och största idrottsförbund, väljer Sportivity som sin partner. Svensk simidrott är inne i en fascinerande resa som det kommer att bli otroligt roligt att få vara en del av, säger Mattias Claesson på Sportivity.

- Att utveckla sin verksamhet och sitt varumärke är viktigt, oavsett om det handlar om företag eller organisationer. Vi ser en allt större efterfrågan av denna typ av tjänster inom idrottsrörelsen. Sportivity vill och kan bidra till att skapa tillväxt inom sportbranschen, och då är varumärkets styrka avgörande. Svenska simförbundet har den insikten, säger Tony Wiréhn på Sportivity

- Svensk simidrott är inne i en positiv utveckling. Vi har ett mångårigt samarbete med E.ON, och har precis inlett ett nytt samarbete med Coca Cola i Sverige.  Våra simidrottare presterar toppresultat samtidigt som simning som motionsidrott växer explosionsartat. Vi vill fortsätta den positiva utvecklingen och i det arbetet kommer Sportivity spela en viktig roll. De har erfarenheter som är värdefulla för oss när vi nu ska ta nästa steg. För oss har det varit viktigt att vår samarbetspartner kan och förstår de speciella förutsättningar vi inom idrotten har säger Bengt Jönsson förbundsdirektör på Svenska Simförbundet.

 

För mer information kontakta:

Bengt Jönsson, Svenska Simförbundet, 070-658 12 58
Mattias Claesson, Sportivity, 072-743 00 35
Tony Wiréhn, Sportivity, 070- 680 76 00

Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 120 000 medlemmar i 320 föreningar. Simning är en livslång
idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Vår starka framfart såväl resultat- som
utvecklingsmässigt, har gjort att vi som ett av få förbund, tre gånger belönats med utmärkelsen "Årets idrottsförbund".

________________________________________________________________________

Sportivity agerar som en katalysator mellan näringslivet och sporten och använder varumärkes- och strategiutveckling, kommunikation, PR, event, management och affärsutveckling, som verktyg för att
skapa tillväxt. Att vi är sportbranschens tillväxtbyrå beskriver var vi verkar och vad vi gör.