Skip to main content

Svenska Simförbundet kommenterar Skolverkets undersökning om simkunnighet

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2010 13:42 CET

Skolverket offentliggjorde igår en undersökning om simkunnighet. Undersökningen visar att cirka 8000 elever i årskurs 5 inte kan simma. Som främsta anledning lyfts rädsla för vatten och kulturella orsaker. Den gemensamma nämnaren är bristande vattenvana. I undersökningen kan man också se att de skolor som börjar med simundervisning tidigt är de som har högst andel simkunniga elever.

Undersökningen bekräftar den bild Svenska Simförbundet har om hur viktigt det är med tidiga insatser. Den 26 oktober publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter där Simförbundet skriver: 

”Vi anser att simundervisningen måste starta tidigare och att skolan bättre måste leva upp till det ansvar den har enligt läroplanen. Enligt läroplanen ska barn vara simkunniga i årskurs 5 (11 år). Det är för sent! Barn vistas i simhallar och på badplatser långt tidigare än så. I de nya läroplanerna, som ska börja gälla från höstterminen 2011, har simkunnighetsmålet höjts till årskurs 6. Det finns också ett mål för simning i åk 3, men inte alls på simkunnighetsnivån. Svenska Simförbundet tycker att simkunnighetsmålet borde ligga tidigare i stället för senare.”

-
Barnen behöver vara simkunniga långt tidigare än årskurs 6. Skolverkets undersökning understryker vikten av tidig siminlärning och stärker Simförbundets uppfattning om att det är fel att höja simkunnighetsmålet, säger Sven von Holst, ordförande i Svenska Simförbundet. Att 8000 11-åringar inte kan simma visar hur viktigt det är att vi fortsätter vårt intensiva arbete med att öka simkunnigheten. Allt för många barns säkerhet står på spel.

Simlinjen är Svenska Simförbundets pedagogiska modell för simundervisning. I Simlinjen är tidig siminlärning en av hörnstenarna och vattenvana är centralt i Simlinjens alla nivåer.

Svenska Simförbundet tycker att resurserna ska läggas tidigt. Vattenvaneträning i förskolans senare år skulle ge stor effekt. Simföreningar runt om i landet har stor kompetens och kan vara en samarbetspart till skola och kommun.

För mer information kontakta Anders Höglund, simkunnighetsansvarig, Svenska Simförbundet, mobiltelefon: 076-338 28 55.