Skip to main content

Tidig siminlärning räddar liv

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2013 16:13 CEST

Svenska Simförbundet vill att barn ska lära sig simma så tidigt som möjligt och att simkunnigheten upprätthålls under hela livet.

De simsätt som är mest naturliga för små barn är crawl och ryggcrawl. Rörelserna är enkla och i ryggcrawl behöver man inte heller tänka på andningsmomentet. Svenska Simförbundets pedagogik handlar om att lära ut och träna crawl och ryggcrawl tills dess att barnen är mogna att kunna ta sig an bröstsimsbentaget som är en motoriskt mycket mer komplicerad rörelse. Att lära ut bröstsim är lättare när barnet är bekvämt i vattnet och kan simma några meter crawl och/eller ryggcrawl. Vårt mål är att barnen när de per definition är simkunniga, ska behärska flera olika simsätt.

I alla former av lärande har lusten, nyfikenheten och glädjen stor betydelse för inlärningen. Det är roligt att göra något som man lyckas med och gör framsteg i. Att försöka lära in bröstsimsbentag när man inte är mogen att utföra det korrekt är inte roligt. Att utföra de mer naturliga bensparkar och armrörelser som crawl innebär stimulerar och motiverar barnen till att ta ytterligare steg mot simkunnighet. Att öva bröstsim med barn som inte är motoriskt utvecklade för det leder dessutom ofta till att felaktiga rörelser automatiseras. Med ett felaktigt, oregelbundet bentag har man förlorat en stor del av de fördelar som bröstsim har i en livräddande situation.

En varm och solig sommar som denna gör att fler personer besöker badplatser och bassänger, vilket också ökar riskerna för drunkningstillbud. Drunkningsrisken för barn är störst för små barn. Studier har visat att simundervisning i åldersgruppen 1 – 4 år reducerar risken för drunkning med 88%. Att barn får lär sig simma är livsviktigt och ju tidigare barnen lär sig simma desto större möjlighet har de att rädda sig själva i en nödsituation.

Simkunnighet är en färskvara som behöver tränas kontinuerligt för att upprätthållas. Positiva upplevelser i simskolan ger större förutsättningar att man sedan fortsätter att simma oavsett om det sker i organiserad form eller som spontanaktivitet. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det en hälsovinst i att människor engagerar sig i fysisk aktivitet och simning är en av de mest skonsamma motionsformerna som dessutom blir ännu roligare och mer meningsfull om man kan simma flera simsätt.


Bengt Jönsson, Förbundsdirektör Svenska Simförbundet
Sven von Holst, Styrelseordförande Svenska Simförbundet

 


Simidrotten är en stor ideell folkrörelse med närmare 120 000 medlemmar i 330 föreningar, organiserade i Svenska Simförbundet. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Allmän simkunnighet är ett av de prioriterade områdena som Svenska Simförbundet arbetar med.