Skip to main content

90-kontot går från 20 miljoner till 21 miljarder – på 75 år

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2018 08:00 CEST

90-kontot skapades under hösten 1943 av Näringslivets Granskningsnämnd och firar därför 75 år denna höst. 1980 ombildades organisationen till det som idag är Svensk Insamlingskontroll och i år uppmärksammas detta jubileum vid organisationens årliga seminarium. 1944 samlades det in 20 miljoner kronor, och 2017 samlades det in hela 21 miljarder kronor i Sverige.

90-kontot föds

Brev från Näringslivets Granskningsnämnd till Kungliga Generalpoststyrelsen, stämplade hösten 1943, har hittats i Svensk Insamlingskontrolls arkiv. I dem beskrevs ett behov av att för allmänhetens trygghet kontrollera att pengar som samlas in till välgörande ändamål kommer ändamålet till godo utan oskäliga kostnader. 90-kontot föds, och får sitt namn eftersom de organisationer som granskningsnämnden kontrollerade fick ett postgironummer som började med 90. 1944, första året 90-kontot var verksamt, samlades det in 20 miljoner kronor via 90-konton.

– Det finns elva organisationer med 90-konto som varit med ända sedan det grundades, och de är: Rädda Barnens Riksförbund, Svenska Kyrkan, Svenska Sjöräddningssällskapet, Sjömanskyrkan i Göteborg, Rädda Barnens distrikt i Malmö, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Stiftelsen Skåne Stadsmission, Synskadades Stiftelse, Frälsningsarmén, FVBU-Föreningen för vård och fostran av barn och ungdomar, samt Hjärt-Lungfonden, berättar Lena Hörnblad, kanslichef Svensk Insamlingskontroll.

Utvecklats under åren

Att det samlades in 21 miljarder förgående år, talar sitt tydliga språk. 90-kontot har utvecklats sedan starten 1944, men inte bara summan insamlade pengar utan också vad gäller de krav som ställs på organisationernas ekonomiska redovisning. Svensk Insamlingskontroll granskar varje år räkenskaperna för samtliga organisationer och publicerar nyckeltal över hur mycket som går till ändamål och administration.

Svensk Insamlingskontroll betonar också vikten av att organisationerna berättar om resultat och effekt av sitt arbete. Undersökningar visar att en allt viktigare faktor för att ge en gåva till en organisation är att man vet vad pengarna kommer att användas till.

– Vi ser att 90-kontot fungerar som en dörröppnare för organisationer när det kommer till samarbeten med andra organisationer och företag, eftersom det inger förtroende och är ett bevis på att allt sköts på rätt sätt, säger Lena.

Har idag 433 organisationer

Sedan 90-kontot föddes har det vuxit avsevärt även i antalet organisationer, och idag är det 433 stycken som innehar 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

– I 75 år har 90-kontot stått för att givare tryggt ska kunna skänka pengar till allmännyttiga ändamål och lita på att de når fram utan oskäliga kostnader. 90-kontot är en kvalitetsstämpel som bidragit oerhört mycket för den svenska allmänhetens höga förtroende för insamlingsorganisationer, avslutar Lena.

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument