Skip to main content

Al Sham Relief Välgörenhet förlorar sitt 90-konto

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har fråntagit Al Sham Relief Välgörenhet rätten att använda sina 90-konton.

Svensk Insamlingskontroll granskar organisationer som bedriver insamling bland allmänheten. Vi har högt ställda krav och kontrollerar varje år att man uppfyller dem och gör dessutom extra granskningar av enskilda organisationer när det finns skäl till det. Om en organisation inte uppfyller kraven så dras 90-kontot in. Svensk Insamlingskontroll har fråntagit Al Sham Relief Välgörenhet rätten att använda sina 90-konton och Swish 90-nummer på grund av att föreningen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla följande krav:

  • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
  • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
  • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalnings­anmärkningar
  • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.
För frågor kontakta: Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                   lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument