Skip to main content

Berättarministeriet har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 08:00 CEST

Berättarministeriets mål är att ge fler skolbarn förutsättningar att nå gymnasiebehörighet. Sedan starten 2011 har 44000 barn genomgått stiftelsens läroplansförankrade program. Nu tilldelas Berättarministeriet 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Lärarbrist, sjunkande skolresultat och ökade klyftor mellan elevernas kunskapsnivåer inom flera olika områden – den svenska skolan står inför stora utmaningar. Stiftelsen Berättarministeriet arbetar med att bromsa den här utvecklingen. Genom att stötta lärare och skolbarn i några av landets socioekonomiskt mest utsatta områden vill organisationen skapa bättre förutsättningar för fler att nå gymnasiebehörighet.

– I slutändan är det här en situation som påverkar hela samhällsutvecklingen. För att vända utvecklingen krävs det insatser från både det offentliga och det privata, samt från frivilligorganisationer som oss. Vi vill arbeta för ett Sverige där alla barn och unga ska känna sig trygga i det skrivna ordet och ha förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Genom utbildningscentra i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm, samt ett i Gamlestaden i Göteborg, tillhandahåller stiftelsen särskilda program där elever genom olika uppdrag och övningar ska stimuleras till att vilja erövra det skrivna ordet. Sedan starten 2011 har cirka 44000 barn genomgått stiftelsens program. Programmen är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare, också i den dagliga undervisningen.

– Vi arbetar med beprövad pedagogik och utvärderar varje program. Många lärare tycker att vi ger dem ett gott stöd och vår förhoppning är att snart kunna påbörja en särskild fortbildning för lärare. Just nu undersöker vi också möjligheterna för att etablera ett femte utbildningscenter i Malmö, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Uppmanar till större engagemang

Berättarministeriet finansieras med både offentliga och privata medel och drivs till stor del med ideella krafter. Genom att ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll ville stiftelsen nå en större bredd av potentiella givare och öka transparensen gentemot allmänheten.

– Våra strukturer lever redan upp till Svensk Insamlingskontrolls krav. Att vi nu tilldelas ett 90-konto är ett kvitto på det. Vi tycker det är viktigt att vara transparenta och tillgängliga för allmänheten och vill gärna att fler ska känna sig manade att engagera sig i vårt arbete, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Organisationer med 90-konto hade mellan 2014 och 2016 en genomsnittlig administrationskostnad på 11 procent av de insamlade medlen. Mer statistik finns på www.insamlingskontroll.se.För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                           lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument