Skip to main content

Föreningen Rädda Regnskog, Sverige har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 08:00 CET

Jordens regnskogar är avgörande för både klimat och artrikedom. Sedan 2005 arbetar Föreningen Rädda Regnskog, Sverige för att förhindra avverkning och skapa möjligheter till återbeskogning i flera latinamerikanska länder. Nu har föreningen beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Rädda Regnskog bildades redan 2005 för att med förenade krafter i Sverige och i Ecuador säkra ett avverkningshotat område i den ecuadorianska Cambugánskogen. Sedan dess har samarbetet mellan ideella krafter i de båda länderna fortsatt.

Idag arbetar Rädda Regnskog även med liknande initiativ på plats i Colombia och Honduras.

– Skogarna i Ecuador och Colombia är så kallade hotspots för biodiversitet. I just de här områdena är den biologiska mångfalden särskilt stor och därigenom extra skyddsvärd. I Honduras arbetar vi med en organisation som utvecklar odlingsmetoder som fungerar permanent, så att regnskog inte systematiskt huggs ner för att ge plats för svedjebruk, säger Miguel Jaramillo, ordförande i Rädda Regnskog.

Det finns flera sätt att skydda hotad regnskog. Ett sätt är att helt enkelt köpa upp skogsområden som annars skulle avverkats. På ett långsiktigt plan är det minst lika viktigt att utbilda bönder på plats och därigenom se till att skogarna tas till vara på ett sätt som är hållbart för både lokalbefolkningen och naturen.

Når fler med 90-konto

Trots att effekterna av att avverka regnskog varit kända länge kvarstår hotet i stor utsträckning.

– Regnskogen är på flera håll en politisk fråga. Regionala bestämmelser kan plötsligt ändras vilket kan göra att tidigare tryggade områden återigen hotas, säger Miguel Jaramillo.

Att Rädda Regnskog nu har beviljats 90-konto – och därmed lever upp till de stränga kraven från Svensk Insamlingskontroll – har stor betydelse för insamlingsarbetet, menar han.

– Många potentiella bidragsgivare har frågat om vi har 90-konto. Vi har märkt att det är en viktig trygghet för många. Vi har redan haft flera samarbeten med framför allt företag och kända personer. Med 90-kontot kommer vi att kunna övertyga ännu fler, säger Miguel Jaramillo.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Organisationer med 90-konto hade mellan 2014 och 2016 en genomsnittlig administrationskostnad på 11 procent av de insamlade medlen. Mer statistik finns på www.insamlingskontroll.se.

För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61 lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument