Skip to main content

Gåvan Sverige har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 00:00 CEST

Strax över 1 miljon människor i Sverige lever i fattigdom, enligt den ideella föreningen Gåvan Sveriges beräkningar. Föreningen arbetar för att ge stöd åt dem som samhället inte klarar av att hjälpa. Nu beviljas Gåvan Sverige 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Betydligt fler människor i Sverige lever i fattigdom än den siffra som vanligen brukar anges. Det menar Gåvan Sverige. Sedan starten 2017 samlar den ideella föreningen in pengar för att kunna hjälpa människor i landet som inte har tillräckligt för att klara vardagen.

– De vanligaste orsakerna till att man hamnar i fattigdom är skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom eller konkurs. Det går fort och kan hända vem som helst. Folk har inte mat på bordet. Det finns hur mycket som helst att göra. Och många i landet vet inte ens till hur det ligger till, säger Mikael Liljeroth, grundare och ordförande för Gåvan Sverige.

Fyra insamlingar parallellt

Enligt Mikael Liljeroth är det omkring 1 miljon människor i landet som är i behov av hjälp. Det handlar alltså inte bara om de cirka 100 000 som enligt SCB:s statistik lever i så kallad allvarlig materiell fattigdom, utan även överskuldsatta och deras barn, samt omkring 300 0000 fattigpensionärer.

– Den här stora gruppen fattiga lever även i ett så kallat it-utanförskap. Det är 1 miljon personer som vare sig har råd till hårdvara, mjukvara eller internet. Därför har vi en insamling av begagnade laptops och smartphones som vi rustar upp och skänker. Totalt jobbar vi parallellt med fyra insamlingar som riktar sig till allt från barn till fattigpensionärer, säger Mikael Liljeroth.

90-konto enda alternativet

Mikael Liljeroth började sitt ideella arbete redan 2015, efter att själv ha behövt genomgå skuldsanering till följd av en sjukdom. 2017 grundade han Gåvan Sverige och nu har föreningen beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Därmed kan vi visa att vi är seriösa och genomgår den hårda kontroll som Svensk Insamlingskontroll kräver. Jag tycker att deras krav är väldigt bra. Det är det enda alternativet som finns för att visa att man bedriver en seriös verksamhet. Nu hoppas vi kunna nå ut till företag och andra organisationer för att kunna hjälpa Sveriges fattiga, säger Mikael Liljeroth.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

  • Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.
  • Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.
  • Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.
  • Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,8 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Ny statistik över insamling kommer i mitten av juni att publiceras på www.insamlingskontroll.se
För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                                   lh@insamlingskontroll.se


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument