Skip to main content

Help at Hand har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 08:00 CEST

Help at Hand arbetar med få mellanhänder för att skicka effektiv hjälp till utsatta i katastrofområden i bland annat Filippinerna. Nu beviljas organisationen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– 90-konto är ett krav hos många större givare, säger Help at Hands grundare, Kristian Rankloo.

Snabbfotade, få eller inga mellanhänder och hjälp som håller länge. Det är idén med föreningen Help at Hand, som 2016 startades av ekonomen Kristian Rankloo. Efter att i flera omgångar rest till Filippinerna för att personligen hjälpa till i områden som utsatts för naturkatastrofer bestämde han sig för att organisera arbetet för att försöka nå ut till ännu fler.

– Vi är på plats och ser direkt vart pengarna tar vägen. Det är det vi menar med direktverkande bistånd. Alla som arbetar för oss gör det ideellt och vi skickar aldrig pengar till någon annan organisation som vi vill ska utföra arbetet åt oss, säger Kristian Rankloo.

Skolväskor till barnen på Filippinerna

Help at Hand har för närvarande flera projekt i framför allt Filippinerna. Det var där arbetet med organisationen började, efter att Kristian Rankloo personligen sett följderna av den tyfon som svepte in över en av landets många öar. Bland annat delar Help at Hand ut skolväskor packade med skolmaterial åt barn i drabbade områden.

Help at Hand, som nu har beviljats 90-konto och därmed uppfyller kraven från Svensk Insamlingskontroll om redovisning och låga administrationskostnader, arbetar med insamling via främst sociala medier.

– Där når vi de nya generationernas givare. Det är människor som verkligen skänker med hjärtat. Och vi har arbetat hårt för att vinna deras förtroende. Vi går inte ut och talar om att det är krig och svält i världen. Det vet alla redan om. Vi talar om vad vi gör istället. Nu när vi har beviljats 90-konto kommer vi också kunna vända oss till större företag. Bland de givarna är det många som har som policy att bara ge till organisationer med 90-konto. Så nu kommer vi att kunna bredda vår insamling, säger Kristian Rankloo.


Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

  • Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.
  • Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.
  • Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.
  • Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls nya statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                             lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument