Skip to main content

Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe - Sweden har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 08:00 CEST

Att återuppbygga det vilda natur- och djurlivet och ge möjlighet för människor att bo kvar på landsbygden. Det är syftet med den internationella stiftelsen Rewilding Europe. Nu har den nystartade svenska dotterorganisationen, Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden, beviljats 90-konto.

Begreppet ”rewilding” har under de senaste åren fått en allt större spridning, inte bara inom miljörörelsen. Rewilding handlar om att låta naturens egna processer få ha sin gång – att helt enkelt låta det vilda åter få sköta sig självt. Stiftelsen Rewilding europe, med säte i Nederländerna, är en samlande kraft för denna nya rörelse. Stiftelsen har redan flera dotterorganisationer i olika länder och nu alltså även i Sverige.

– Rewilding Europe har engagerat sig för naturen i Norrbotten i ett antal år, bland annat genom ett projekt finansierat av Svenska Postkodstiftelsen. Med de erfarenheterna i ryggen startades Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden under 2018. Vi fortsätter med verksamheten i norr och kommer även att driva projekt i andra delar av landet. I grunden handlar det om att öka den biologiska mångfalden, något som är minst lika viktigt som att bromsa klimatförändringarna. Det här är dessutom processer som till stor del hänger ihop, säger Linnéa Falk, vd för Rewilding Europe – Sweden.

Entreprenörskap ett av tre ben

Förutom rent konkreta insatser för naturen, som att till exempel öka antalet vilda betesdjur i landskapen, arbetar Rewilding Europe även med att skapa entreprenöriella värden tillsammans med lokalsamhället. Det tredje benet i verksamheten handlar om stark kommunikation för att nå ut och informera om vikten av att ge plats till vild natur i relation till flera stora samhällsutmaningar. För en nystartad insamlingsstiftelse som Rewilding Europe – Sweden var det självklart att tidigt ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Vi vill etablera oss på den svenska scenen för insamlingsorganisationer och är fast beslutade om att bli en viktigt och trovärdig aktör. För att nå dit är ett 90-konto en central kvalitetscertifiering. Det visar att man har ordning och reda och lever upp till Svensk Insamlingskontrolls krav om transparens. Det är också en garanti för att donationer når fram till ändamålet, säger Linnéa Falk.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,8 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Ny statistik över insamling kommer i mitten av juni att publiceras på www.insamlingskontroll.se
För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                              lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument