Skip to main content

International Aid Services förlorar sitt 90-konto

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 14:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har fråntagit International Aid Services rätten att använda sitt 90-konto.

Svensk Insamlingskontroll granskar organisationer som bedriver insamling bland allmänheten. Vi har högt ställda krav och kontrollerar varje år att man uppfyller dem och gör dessutom extra granskningar av enskilda organisationer när det finns skäl till det. Om en organisation inte uppfyller kraven så drar vi in 90-kontot. Svensk Insamlingskontroll har fråntagit International Aid Services rätten att använda sitt 90-konto på grund av att föreningen inte inkommit med fullständiga räkenskaper för 2015.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

  • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
  • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
  • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalnings­anmärkningar
  • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.För frågor kontakta:Lena Hörnblad, 08-783 80 61 lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument